Logg inn

for å få tilgang til dine kurs, sikkerhetskort og mye annet.

Logg inn

for å få tilgang til dine kurs, sikkerhetskort og mye annet.

Henvisninger til regelverk / tabeller.

Henvisninger til regelverk / tabeller.

Kjetil
Kjetil

Hei

Er midt i fagprøve og sliter med å henvise til regelverk (NEK:400, NEK:439), tabeller osv.

Prøven går ut på utbytte og oppkobling av en ny undersentral med moduler i styretavle.

Her er relevante spenninger til fagprøven.

230VAC.

24VAC.  

0-10V.

Noen som vet om mer "generelle" paragrafer som kan brukes til henvisning?

Re: Henvisninger til regelverk / tabeller.

Re: Henvisninger til regelverk / tabeller.
Rune Øverland
Forumleder

Hei Kjetil,

Tusen takk for spørsmålet, og din interesse for faget!

1. Tilsynsmyndigheter for elektriske anlegg 

I Norge har vi generelt tre tilsynsmyndigheter for elektriske anlegg. Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB) som er tilsynsmyndighet for landanlegg. Petroleumstilsynet (Ptil) som er tilsynsmyndighet for offshoreanlegg. Sjøfartsdirektoratet (SD) som er tilsynsmyndighet for elektriske anlegg om bord skip.

Hver av tilsynsmyndighetene (DSB/Ptil og SD) har hvert sitt regelverk. 

Utgangspunktet er 'Lov om tilsyn med elektriske anlegg og elektrisk utstyr'

https://lovdata.no/dokument/NL/lov/1929-05-24-4

 

2. Regelverk for landanlegg

Jeg forutsetter at din fagprøve tar utgangspunkt i et landanlegg, og da er det DSB sitt regelverk vi må forholde oss til.

Da er den sentrale forskriften 'Forskrift om elektriske lavspenningsanlegg'

https://lovdata.no/dokument/SF/forskrift/1998-11-06-1060

Og, siden du skal arbeide på anlegget, stiller myndighetene krav til kompetanse via 'Forskrift om elektroforetak og kvalifikasjonskrav for arbeid knyttet til elektriske anlegg og elektrisk utstyr'.

https://lovdata.no/dokument/SF/forskrift/2013-06-19-739

Og, når du arbeider, stiller myndighetene krav om at du skal arbeide sikkert; via 'Forskrift om sikkerhet ved arbeid i og drift av elektriske anlegg'.

https://lovdata.no/dokument/SF/forskrift/2006-04-28-458

Du skal også forholde deg til problematikken om sameksistens (EMI/EMC) i underfordelingen din. Da gjelder 'Forskrift om elektromagnetisk kompatibilitet'.

https://lovdata.no/dokument/SF/forskrift/2017-10-10-1597

Hvis dun underfordeling har med maskiner å gjøre, gjelder 'Forskrift om maskiner'.

https://lovdata.no/dokument/SF/forskrift/2009-05-20-544

Dersom undersentralen din sender ut elektromagnetiske felter, (EMF) skal du vurdere om det foreligger helsefare. Da gjelder 'Forskrift om utførelse av arbeid, bruk av arbeidsutstyr og tilhørende tekniske krav (forskrift om utførelse av arbeid)'

https://lovdata.no/dokument/SF/forskrift/2011-12-06-1357

og, videre 'Forskrift om tiltaksverdier og grenseverdier for fysiske og kjemiske faktorer i arbeidsmiljøet samt smitterisikogrupper for biologiske faktorer (forskrift om tiltaks- og grenseverdier)'

https://lovdata.no/dokument/SF/forskrift/2011-12-06-1358

 

Listen over er ikke komplett, da jeg ikke kjenner anlegget ditt.

 

3. Myndighetens henvisningsstandarder

Igjen, basert på hvilke lover og forskrifter som gjelder, har myndighetene ulike henvisninger til nasjonale standarder. 

Du nevner NEK 400, og denne standarden noe DSB henviser til. Du nevner også tavlestandarden NEK 439. Og, er det elektriske anlegget knyttet til en maskin, er ofte henvisningsgrunnlaget NEK EN 60204.

Trainor Elsikkerhet AS fraskriver seg ethvert ansvar for hendelser og skader, herunder følgeskader som måtte oppstå som følge av feiltolking av innholdet i eller feil i innholdet i dette fagforumet eller i de interaktive kurs det er forbindelse til.

Ex grunnleggende (E-læring)

Lær å jobbe sikkert i eksplosjonsfarlige områder. Kurs for elektro-, automasjons- og annet personell.

Les mer

FSE Lavspenning (E-læring)

Har du tatt ditt årlige FSE-kurs? Opplæringen er lovpålagt og øker sikkerheten for deg som jobber med elektriske anlegg.

Les mer

Fiskalmåling - Kombinerte måleusikkerheter (Klasserom)

Les mer

Mengdemåling (Klasserom)

Grunnleggende kurs om målestasjoner olje/gass/fakkel.

Les mer

Ptil/IEC 61892-serien (Offshore) rev. 2019 (Klasserom)

Kurs for elektrikere, automatikere, ingeniører og annet personell som arbeider med eller prosjekterer elektriske anlegg offshore.

Les mer

Reguleringsteknikk grunnleggende (Klasserom)

Praktisk og teoretisk kurs i grunnleggende reguleringsteknikk.

Les mer
nor