Logg inn

for å få tilgang til dine kurs, sikkerhetskort og mye annet.

Logg inn

for å få tilgang til dine kurs, sikkerhetskort og mye annet.

Hjelp til fagprøve automasjon

Hjelp til fagprøve automasjon

FPlærling
FPlærling

Hei, 

Jeg skal opp i fagprøve i automasjon i høst, men etter å ha lest på forumet her føler jeg at jeg henger langt etter faglig. Har blant annet sett på denne forumtråden: https://www.trainor.no/cms/Forum/Automasjon/Fagproeve12

Det praktiske arbeidet skal nok gå fint, men det jeg lurer mest på er hva som må være med av dokumentasjon og forskrifter/normer som må følges. Jobber i en liten bedrift hvor vi stort sett "bare går og fikser det" uten noe papirarbeid. Så da kan jeg kun det jeg har lært på vgs , hvor jeg mistenker at dokumentasjonen som ble lagd var veldig forenklet.

Litt mer konkret hva jeg er usikker på;

SIL/PL har jeg bare så vidt hørt om.

Hvordan finne ut av om jeg må ha sikkerhetsrele? Må jeg ha to kontaktorer i serie osv.?

Hvordan henvise til forskrifter, har skjønt at nek-60204 gjelder for maskin, men 60204 og nek 400 må vel brukes om hverandre selv om det er en maskin jeg jobber på?

Megging, jording og utjevning.

Lurer også på hvilke bøker jeg må ha, og hvilke jeg bør ha?

Fra før har vi i bedriften nek-60204:2006 og nek-400:2014

Har dere tips til noen kurs som kan hjelpe meg i gang?

På forhånd, takk!

Re: Hjelp til fagprøve automasjon

Re: Hjelp til fagprøve automasjon
Rune Øverland
Forumleder

Hei FPlærling,

1. SIL/PL

På denne Fagforumtråden har jeg skrevet litt om SIL (Safety Integrity Level) og PL (Performance Level):

https://www.trainor.no/cms/Forum/...masjon/Valg-av-SIL-eller-PL-kategori

 

2. Relevante elektriske standarder: NEK 60204 vs NEK 400

I Norge er to EU-direktiver relevante for spørsmålet ditt: Lavspenningsdirektivet (LVD) og Maskindirektivet (MD). Disse er implementert i det norske lovverket via blant annet Forskrift om elektriske lavspenningsanlegg (FEL) og Forskrift om maskiner (FM).

Det er viktig å oppfylle helse- og sikkerhetskrav.

Tilsynsmyndigheter (Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap - DSB) henviser ofte til tekniske standarder. Og, følger vi disse, er dette en måte å oppfylle forskriftenes krav på.

NEK 400 kan i enkelte tilfeller være tilstrekkelig for utførelse av elektriske lavspenningsinstallasjoner på maskiner med hensyn til sikkerhetskrav gitt i LVD og MD. Dette må dokumenteres. I NEK 400 er det ikke beskrevet krav til valg og installasjon av sikkerhetssystemer, overvåking, sensorer, motorstyringer, trådløse styringer og kabelsystemer for maskiner. Alternativet er bruk av NEK 60204 for å gjøre dette, slik at man gjør riktig risikovurdering og detaljprosjektering. Dermed oppfyller man relevante krav i LVD og MD. 

Standardene 60204 og 400 har kommet i nyere versjoner enn de to bedriften din har. Siste versjon av NEK 60204 er år 2018. Det samme gjelder for NEK 400.

 

3. Ikke-elektriske standarder

For maskiner er det også relevante ikke-elektriske standarder. Et utvalg er: ISO 12100 Maskinsikkerhet - Risikoanalyse, og ISO 13849 Maskinsikkerhet - Sikkerhetsrelaterte deler i styresystemer.

 

4. Sikkerhet

Ta en kikk på disse Fagforumtrådene:

https://www.trainor.no/cms/Forum/Automasjon/Sikkerhetskategorier

https://www.trainor.no/cms/Forum/...er-og-normer-DSB/Sikkerhetskontaktor

 

4. Kurs

Trainor tilbyr kurs både innen NEK 400 og NEK 60204. 

https://www.trainor.no/app/coursecatalog/

Re: Hjelp til fagprøve automasjon

Fagprøve - Elektrikerfaget
En fagprøve består av fire deler, planlegging, gjennomføring, dokumentasjon og egenvurdering. Vi må ta hensyn til alle delene, gjøre en fullstendig dokumentasjon og utlevering til sensor. Sensor skal ha en fullstendig anlegg med driftsikkerhet og beskyttelse. Sensoren har rett til å velge hva han vil ha på anlegget og hvordan han vil ha det, dette er skrevet inn på oppgaveteksten. Vårt arbeid er å se om de løsningene vi velger, stemmer med gjeldende lover, forskrifter og produktbeskrivelser.
DEL 1 - Planlegging (tid 1 - 4 dager)
Planlegging og dokumentasjon er de essensielle delene for å kunne gjøre gjennomføringsdelen mye lettere og på en riktig måte. Planleggingen viser at man har forståelse overfor faget og hvordan man går frem på et anlegg, om man tar hensyn til sikkerhet, at man kan beregne, tegne koblingskjemaer og installasjonstegninger. Hvis man har planlagt ordentlig, kan man på en lettvint måte utføre arbeid på anlegget og det på en sikker måte. Har man gjort en dårlig planlegging kan det ende opp med stryk. Første prioritering på et anlegg er alltid å jobbe på en sikker måte og sette høyeste krav til sikkerhet, for å unngå farlige berøringsspenninger og branner som kan dannes ved feil dimensjonering og montering.
Litt om hva som bør være med på planleggingsdelen:
Risikovurdering (5 sikre) 
Før man begynner med praksisdelen må man vurdere risikoen på anlegget, dette er for din egen, anleggets og andres sikkerhet. Risikovurdering er et skjema (5 sikre ) som man må fylle ut, ved å krysse ut det som er nødvendig for anlegget.
Generelle opplysninger 
Generelle opplysninger er opplysninger man får fra nettleverandør. Her får vi vite om hvilken type nettsystem det er, minste og største kortslutning strømmer på anlegget, inntak, jordfeilstrømmer og jordingssystem. Disse opplysningene er viktig for oss å vite, for å kunne dokumentere anleggets jordingssystem og sikringer.
Plantegning 
Plantegning er en tegning som viser hvordan du vil utføre praktiske delen, denne viser hvor kablene går, hvor utstyret skal plasseres og i hvilken høyde det skal være på, plantegning tegner man som enlinje skjema.
Beskyttelse 
Her bør du skrive om hva slags beskyttelse du skal ha i anlegget, om overspenningsvern, overbelastningsvern, kortslutning, selektivitet, SELV og PELV.
Se vår artikkel: overspenningsvernoverbelastningsvernkortslutningSELV/PELV.
Fremdriftsplan
Fremdriftsplanen viser hvor mange timer du kommer til å bruke på for eksempel å sette opp en kabel til en stikk og hvordan du går frem med gjennomføringen (gjelder ikke for planlegging, dokumentasjon og egenvurdering) 1 time tilsvarer en rute. 
Beregninger
Det er mange beregninger man må ta med i en fagprøve, beregningene viser om man har valgt riktig vern, kabler, berøringssikkerhet etc, i forhold til overbelastning, overspenning, kortslutning, jordingssystem.  Se vår artikkel: Krav 1 og Krav 2SpenningsfallKorreksjonsfaktorOverbelastningsvernFormlerValg av vernJordingssystemer.
Jording 
For jordingen må vi ta med hvor bra jordingen på anlegget er ved å beregne overgangmotstand, tverrsnitt på forskjellige jordledere, hvorfor vi har jording, hvordan det fungerer og hvilken jordelektrode vi har på anlegget. Se vår artikkel om Jordingssystemer.
Fordelingsskjema
Fordelingsskjemaet viser hvordan nett-systemet og jordingen er bygd opp, og hvordan alle kursene i anlegget er fordelt mellom hver fase.
Materialliste 
På materiallisten skriver du det materiallet du skal bruke på anlegget, her bør du ta med alt i skjemaet for å slippe å lete etter materiell i etterkant.
Verktøyliste 
Verktøylisten viser hva slags verktøy man skal bruke på fagprøven.
Flerlinjeskjema 
Flerlinjeskjema er et skjema du lager for å vise hvordan du skal koble de forskjellige delene på anlegget.
Beregningsskjema
I beregninsskjemaet skal man skrive alle de verdiene man har fått ved beregning.
Ytre påvirkninger
Ytre påvirkninger er klassifisering av område, hvor dette forteller oss om hvem som bruker anlegget. Se vår artikkel om Ytre påvirkninger.
Kapslingsgrad 
Kapslingsgrad viser hva slags grad materiellet vårt tåler, om den tåler vann og om den tåler støv. Se vår artikkel om Kapslingsgrader.
Automasjon 
I automasjon må man lage skjemaer for styrestrømmen, hovedstrømmen, rekkeklemmetabell, funksjonsbeskrivelse og arrangementstegning. Man må vite hvordan det skal gjøres, hvordan man skal feilsøke og hvordan et automasjonsanlegg funker.
Data og tele
I data og tele delen må man kunne koble, teste, vite om hva slags kabel som skal brukes, hva slags materiell som skal brukes og hva egenskapene til materiellet er. Man bør lage et eget ark med forklaring og ha med produktbeskrivelse.
DEL 2 - Gjennomføring (tid 3-4 dager) 
Utførelse etter at man har blitt ferdig med planleggingsdelen starter gjennomføringsdelen. I denne delen må man ha hentet det nødvendige materielle som man får under planleggingen. Begynn med å sette opp det som føles lettest å begynne med, det gjelder å gjøre ferdig alle delene fortest mulig, da man kan feilsøke og finne eventuelle feil i anlegget i etterkant. Man bør begynne med elenergi, for dette er den største delen i fagprøven, deretter kan man ta automasjon eller data anlegget. Det er lurt å starte med den vanskeligste delen fordi dette sparer tid, før man går over til det enkleste arbeidet.
Kobling av kursene 
Man begynner med å sette opp materielle til kursen, deretter skal man sette opp kabel for kursen og til slutt koble det. Koblingen kan man se i produktbeskrivelsen og koblingsskjemaet man har laget. Fra produktbeskrivelsen kan du finne ut om plassering, kapslingsgrad, funksjon og beskrivelse om produktet.
Jordingssystem
På jordingsanlegget setter man opp en utjevningskinne der alt av jordingen skal kobles, for eksempel fra utjevningsskinnen skal det kobles til skinnen i skapet og videre til alle kursene. Det må utføres måling på alle jordledere, noe som skal gjøres med en eurotester.
Fordelingsskap 
Her bør du ta med det som er nødvendig for å bygge sikringsskapet, kurssikringer, overbelastningsvern, overspenningsvern og jording.
Svakstrømsanlegg 
Svakstrømsanlegget skal man plassere på høyre side, dette må man kunne koble, feilsøke/teste, og forklare til sensor.
Automasjon 
Automasjonsanlegget kobler man i et skap som er plassert på den venstre siden, dette kobles etter de tegningene man har tegnet og skjemaene man har laget.
Sortering av avfall
Det er viktig å holde arbeidsstedet ryddig, dette må gjøres hverdag med jevne mellomrom. Vi gjør dette for å unngå risiko som kan bli forårsaket av dette, ettersom dette kan skape faremomenter ved arbeid og gi et inntrykk på dårlig arbeid ved å la søppel ligge igjen ettersom dette skal vises frem til sensor. EL-avfall må kastes i riktig søppelkasser eller containere og må sorteres fra annet type søppel, fordi dette danner farlige gasser.
Feilsøking 
Hvis anlegget ikke fungerer som den skal man feilsøke for å finne den feilen og rette den opp. Dette gjør vi med å bruke måleinstrumenter, man kan med en eurotester og en multimeter finne feil.
Sluttkontroll 
Sluttkontrollen går ut på å kontrollere at anlegget er i orden visuelt og funksjonelt, der vi ser om det er noen feil vi kan finne med installasjonstester eller noen synlige feil. Sjekk ut vår artikkel for Sluttkontroll.

DEL 3 - Dokumentasjon 
Sluttkontroll (5 sikre)
Etter utført målinger med eurotester, skriver man ned de verdiene man har fått og sjekker om det stemmer. Du bør ta med det som er nødvendig for fagprøven.
Avvikskjema 
Avvikskjemaet er det skjemaet man bruker for å notere de tingene man mangler, løsninger man ikke kan utføre etter planleggingen og feil i materiell. Dette er viktig for oss å ta med for å kunne vise til sensoren at man vet hva man mangler og hva slags feil det er.
Samsvarserklæring (5 sikre)
Samsvarserklæring er en garantiseddel som viser at man har utført anlegget i samsvar med sikkerhetskravene i forskrift om elektriske lav spenningsanlegg. Dette skal overleveres til kunden etter utført jobb.
Utstyrsdokumentasjon (5 sikre) 
Utstyrsdokumentasjonen viser hva slags utstyr (materiell) som er brukt på anlegget. Hvis utstyret på anlegget blir ødelagt, og elektrikeren som jobber der må vite hva slags utstyr som er brukt, må han bare sjekke utstyrsdokumentasjonen for å finne utstyret på en lettvint måte.
Kursfortegnelse
Etter at vi har beregnet og funnet hva slags sikringer og kabler vi skal bruke, kan vi skrive dette inn på kursfortegnelsen. Kursfortegnelsen viser hvilken kurs som er nr 1 til antall kursene man har i en rekkefølge, hva slags sikring og kabel som er brukt.
Forskrifter/norm 
I oppgaven skriver du alle forskriftene og normene som er brukt, for å kunne vise hvor det er hentet fra og at det er korrekt.
Helse, miljø og sikkerhet 
Det er nødvendig og tenke på helse, miljø og sikkerhet for ens egen beskyttelse, her bør man tenke på hva som er nødvendig for å kunne utføre arbeidet på en sikkerhetsmessing måte.
DEL 4 - Egenvurdering 

Egenvurderingen viser hva man har tenkt når man har valgt forskjellig materiell, hvorfor man har utført arbeidet på et slikt måte. Dette gir sensoren et innblikk på hvorfor man har valgt å utføre arbeidet på en slik måte. Vi må ta hensyn til egenvurdering gjennom hele fagprøven, dette er også et viktig nøkkel selv når du er ute i arbeid.
Håper denne artikkelen har vært til hjelp. Vi ønsker dere lykke til med fagprøven!  ~Elfag Entusiastene

Trainor Elsikkerhet AS fraskriver seg ethvert ansvar for hendelser og skader, herunder følgeskader som måtte oppstå som følge av feiltolking av innholdet i eller feil i innholdet i dette fagforumet eller i de interaktive kurs det er forbindelse til.

Ex grunnleggende (E-læring)

Lær å jobbe sikkert i eksplosjonsfarlige områder. Kurs for elektro-, automasjons- og annet personell.

Les mer

FSE Lavspenning (E-læring)

Har du tatt ditt årlige FSE-kurs? Opplæringen er lovpålagt og øker sikkerheten for deg som jobber med elektriske anlegg.

Les mer

Fiskalmåling - Kombinerte måleusikkerheter (Klasserom)

Les mer

Mengdemåling (Klasserom)

Grunnleggende kurs om målestasjoner olje/gass/fakkel.

Les mer

Ptil/IEC 61892-serien (Offshore) rev. 2019 (Klasserom)

Kurs for elektrikere, automatikere, ingeniører og annet personell som arbeider med eller prosjekterer elektriske anlegg offshore.

Les mer

Reguleringsteknikk grunnleggende (Klasserom)

Praktisk og teoretisk kurs i grunnleggende reguleringsteknikk.

Les mer
nor