Logg inn

for å få tilgang til dine kurs, sikkerhetskort og mye annet.

Logg inn

for å få tilgang til dine kurs, sikkerhetskort og mye annet.

Hjelpevikling i generator

Hjelpevikling i generator

Peter
Peter

En generators spenningsregulator blir gjerne forsynt på en av følgende måter: direkte fra generator(shunt), fra PMG, eller av hjelpeviklinger.

Jeg lurer på hvordan spenningen fra hjelpeviklingen blir påvirket av varierende belastning på generatoren.

1. Ligger hjelpeviklingen i samme spor som statorviklingen?

2. Generatorspenningen er et resultat av magnetfeltet generert av felstrøm i rotor, samt indirekte av magnetfeltet som skapes av strømmen i statorviklingene. Hvis generatoren leverer strøm til en induktiv last, så vil magnetfeltet ligge i motfase med rotorens magnetfelt, redusere det totale feltet, og dermed trekke ned generatorspenningen. (gjerne korriger meg)

3. Hvis hjelpeviklingen ligger i samme spor som statorviklingen, hvorfor blir den ikke like påvirket av den induktive belastningen som påføres generatoren? 

4. Finnes det hjelpeviklinger som også benytter permanentmagneter?

Jeg har lest at en hjelpevikling vil levere en mer stabil spenning enn en shunt-forsyning, men jeg forstår ikke hvorfor det skal være forskjell på de to... Den eneste forskjellen jeg ser er at spenningen fra hjelpeviklingen ikke nødvendigvis vil kollapse ved en kortslutning på stator.

Re: Hjelpevikling i generator

Re: Hjelpevikling i generator
Rune Øverland
Forumleder

Hei Peter,

Tusen takk for spørsmålet, og din interesse for generatorer.

 

1. Hvor ligger hjelpeviklingen?

Den ligger i samme spor som statorviklingen. Størrelsesmessig opptar statorviklingen ca 2/3 av plassen.

 

3. Påvirkes hjelpeviklingen?

Her er jeg usikker, men jeg tror det er fordi det er plassert en kondensator i denne kretsen som skal 'motvirke' påvirkningen av induktansen.

 

4. Hjelpevikling som PMG?

Ja. Nedenfor vises en prinsippskisse hvor det benyttes PMG-system ('Permanent Magnet Generator').

AVR

AVR ('Automatic Voltage Regulator) for en typisk generator mates fra generatorterminalene.

I systemer som har høy induktiv belastning, som forårsaker et stort forbigående spenningsfall i statorspenningen før AVR kan kompensere for dette spenningsfallet, så sliter AVR fordi inngangsspenningen er redusert. Dette kan føre til situasjoner der AVR ikke er i stand til å bringe spenningen tilbake til sin forhåndsinnstilte verdi, fordi terminalspenningen har falt for mye og dermed ikke strømkilden er tilgjengelig.

Fordelen med PMG er at strømmen til AVR holdes nesten konstant, slik at AVR raskt kan gjenopprette spenningen til vekselstrømsgeneratoren til sin nominelle forhåndsinnstilte verdi. AVR reagerer raskere og reduserer transient spenningsfall som er forbundet med å påføre en belastning på en vekselstrømsgenerator.

Trainor Elsikkerhet AS fraskriver seg ethvert ansvar for hendelser og skader, herunder følgeskader som måtte oppstå som følge av feiltolking av innholdet i eller feil i innholdet i dette fagforumet eller i de interaktive kurs det er forbindelse til.

Ex grunnleggende (E-læring)

Lær å jobbe sikkert i eksplosjonsfarlige områder. Kurs for elektro-, automasjons- og annet personell.

Les mer

FSE Lavspenning (E-læring)

Har du tatt ditt årlige FSE-kurs? Opplæringen er lovpålagt og øker sikkerheten for deg som jobber med elektriske anlegg.

Les mer

Fiskalmåling - Kombinerte måleusikkerheter (Klasserom)

Les mer

Mengdemåling (Klasserom)

Grunnleggende kurs om målestasjoner olje/gass/fakkel.

Les mer

Ptil/IEC 61892-serien (Offshore) rev. 2019 (Klasserom)

Kurs for elektrikere, automatikere, ingeniører og annet personell som arbeider med eller prosjekterer elektriske anlegg offshore.

Les mer

Reguleringsteknikk grunnleggende (Klasserom)

Praktisk og teoretisk kurs i grunnleggende reguleringsteknikk.

Les mer
nor