Logg inn

for å få tilgang til dine kurs, sikkerhetskort og mye annet.

Logg inn

for å få tilgang til dine kurs, sikkerhetskort og mye annet.

Kjetil

Kjetil

316 og super duplex
316 og super duplex

Hei!

Når/hvor kan man blande 316SS og super duplex?

Gjelder tubings og fittings.

Re: Kjetil

Re: Kjetil
Rune Øverland
Forumleder

Hei Kjetil,

Tusen takk for spørsmålet, og din interesse for materialkvalitet.

En sikkerhetsbetraktning om tubings og fittings er hvorvidt man kan bruke ulike materialkvaliteter. Utgangspunktet er at de skal ha samme materialkvalitet, om ikke noe annet er godkjent av teknisk ansvarlig i selskapet. Materialvalg skal være godkjent av teknisk ansvarlig.

Ulike materialkvaliteter kan, for eksempel, deles inn i to hovedgrupper:

  • i forhold til galvanisk korrosjon (med referanse til spenningsrekken), og
  • i forhold til hardhet.

Super Duplex er hardere enn 316SS (rustfritt). For eksempel; bruker du tubing av Super Duplex, vil det være galt å bruke en mykere (316SS) fittings. I dette tilfellet vil de mykere fittingsringene ikke feste seg tilstrekkelig godt nok til det hardere Super Duplex-røret. Det er potensiell fare for lekkasje. Materialkvaliteter skal håndtere aktuell prosess, medium, temperatur, trykk og omgivelser.

En eventuell sammenblanding av materialer må godkjennes på forhånd av teknisk ansvarlig.

Re: Kjetil

Kjetil
Kjetil

Hei!

Hva med super duplex fitting på 316ss tubing?

Hva med super dublex fitting i en 316ss block and bleed?

Re: Kjetil

Re: Kjetil
Rune Øverland
Forumleder

Hei Kjetil,

Som jeg nevnte tidligere; Materialvalg skal være godkjent av teknisk ansvarlig i selskapet. En eventuell sammenblanding av materialer må godkjennes på forhånd av teknisk ansvarlig.

Generelt sier vi: Dersom du kan unngå å mikse materialer, gjør det. Tenk på sikkerhet, pålitelighet og kostnadseffektivitet.

Noen fabrikanter av fittings, for eksempel Swagelok, fraråder på generelt grunnlag å blande materialer i tubing og deres Swagelok fittings. Men, de sier også at det fins unntak fra deres grunrnegel. De skriver at deres Swagelok 316SS fittings i enkelte tilfeller bør brukes for å gi høyere beskyttelse mot korrosjon. De kan ha et patentert design på sin fittings:  patented hinging-colleting back ferrule design that translates axial motion into radial swaging action on the tube, yet needs only a low assembly torque.

Når man mikser ulike materialkvaliteter er det viktig at hardheten i tubingen er mykere enn materialet i fittingsen. Og, ulike legeringer har ulike trykklasser. Og, det er det materialet med lavest trykklasse som setter premissene.

Gasser (luft, hydrogen, helium nitrogen og så videre) har svært små molekyler som kan lekke gjennom selv mikroskopiske små åpninger. 

Trainor Elsikkerhet AS fraskriver seg ethvert ansvar for hendelser og skader, herunder følgeskader som måtte oppstå som følge av feiltolking av innholdet i eller feil i innholdet i dette fagforumet eller i de interaktive kurs det er forbindelse til.

Ex grunnleggende (E-læring)

Lær å jobbe sikkert i eksplosjonsfarlige områder. Kurs for elektro-, automasjons- og annet personell.

Les mer

FSE Lavspenning (E-læring)

Har du tatt ditt årlige FSE-kurs? Opplæringen er lovpålagt og øker sikkerheten for deg som jobber med elektriske anlegg.

Les mer

Fiskalmåling - Kombinerte måleusikkerheter (Klasserom)

Les mer

Mengdemåling (Klasserom)

Grunnleggende kurs om målestasjoner olje/gass/fakkel.

Les mer

Ptil/IEC 61892-serien (Offshore) rev. 2019 (Klasserom)

Kurs for elektrikere, automatikere, ingeniører og annet personell som arbeider med eller prosjekterer elektriske anlegg offshore.

Les mer

Reguleringsteknikk grunnleggende (Klasserom)

Praktisk og teoretisk kurs i grunnleggende reguleringsteknikk.

Les mer
nor