Norsk Engelsk Svenska Polsk

Mekanisk arbeid på pumpe med elektromotorMekanisk arbeid på pumpe med elektromotor

Mekanisk arbeid på pumpe med elektromotor

Tom Danielsen
Tom Danielsen

Pumpemotor har ikke servicebryter. Mekaniker skal gjøre en jobb på pumpen, han ser på sikringsoversikt i elskap og vipper ned aktuell sikring og låser denne: Er dette godt noK?

I  tilfelle han ser "litt feil" eller merkingen er feilmerket så kan det gå galt, jeg mener han bør ha elektriker til å verifisere atr oppstart ikke er mulig og at det er sikret med en låsbar innretning.

Re: Mekanisk arbeid på pumpe med elektromotor

Re: Mekanisk arbeid på pumpe med elektromotor
Rune Øverland
Forumleder

Hei Tom,

Tusen takk for spørsmålet, og din omtanke for arbeidskollegaer.

Forskrift om maskiner krever at maskinprodusenten (eller dennes representant) sørger for at det blir gjennomført en risikovurdering for å fastslå hvilke krav til vern mot fare for liv og helse som knytter seg til den aktuelle maskinen.

Det skal altså være utført en risikovurdering om det er nødvendig med servicebryter (sikkerhetsbryter) eller ikke. Jeg forstår det slik at risikovurderingen konkluderte med at det ikke var nødvendig med servicebryter.

Standarden IEC 60204 punkt 5.4 tar for seg situasjoner med utstyr for utkobling for å hindre uventet start, for eksempel i forbindelse med vedlikeholdsarbeider på maskinen. Valg av utstyr vil være avhengig av risikovurdering. Punkt 5.5 gir anbefalinger om utstyr for å frakoble elektrisk utstyr, og punkt 5.6 gir anbefalinger om beskyttelse mot uautorisert, utilsiktet og/eller feilaktig innkobling.

En sakkyndig person er en person med relevant opplæring og erfaring som gjør at han/hun er i stand til å oppfatte risiko og til å unngå fare forbundet med elektrisitet. Jeg er ikke i stand til å vurdere om denne mekanikeren er en sakkyndig person eller ikke. Men, siden scenarioet er at vedkommende skal låse aktuell sikring, forutsetter jeg at mekanikeren har fått tilstrekkelig relevant opplæring og har tilstrekkelig relevant erfaring; ergo sakkyndig.

Ser du etter et profesjonelt opplæringskurs? Vi gir deg en rekke muligheter.
Tilbudet vårt inkluderer e-læring, webinar og klasserom kurs. Alltid dedikert til sikkerhet.

Trainor AS fraskriver seg ethvert ansvar for hendelser og skader, herunder følgeskader som måtte oppstå som følge av feiltolking av innholdet i eller feil i innholdet i dette fagforumet eller i de interaktive kurs det er forbindelse til.

Trainor.no

Vi beklager! Trainor.no støtter dessverre ikke lenger eldre versjoner av Internet Explorer.

Oppgrader til en nyere versjon her eller bytt nettleser, feks. til Google Chrome.

For mer informasjon eller hjelp, kontakt oss.

Trainor behandler personopplysninger og benytter cookies. Les mer her.
nor