Logg inn

for å få tilgang til dine kurs, sikkerhetskort og mye annet.

Logg inn

for å få tilgang til dine kurs, sikkerhetskort og mye annet.

Motor uten klemmebrett 400 til 230?

Motor uten klemmebrett 400 til 230?

Undrende
Undrende

Hei. Har en 400v 3f motor på en vedkløyver som en bekjent har spurt meg om å koble om til 230. Er utdannet elektriker men jobber svært lite med motorer. Er vant til motorer med klemmebrett man kobler stjerne trekant alt etter spenningen, men denne motoren har bare 4 ledere som kommer direkte ut av motorhuset, der 3 er til viklingene og den fjerde mistenker jeg er en slags klixon/overopphetingssikring inni motoren som da strømmen skal igjennom. 

Uanset så ble jeg usikker på om denne motoren lar seg koble til 230v?

Re: Motor uten klemmebrett 400 til 230?

Re: Motor uten klemmebrett 400 til 230?
Rune Øverland
Forumleder

Hei Undrende,

Mest sannsynlig er stator-viklingene for denne vedkløyvermotoren designet for å kjøres med 400 VAC for å gi riktig mekanisk kløyvekraft. Dersom statorviklingene "sultefores" med 230 VAC er det sannsynlig at vedkløyveren ikke vil produsere tilstrekkelig mekanisk kløyvekraft. 

Hadde det være motsatt; det vil si man hadde en 230 VAC motor, så kunne vi bruke denne på et 400 VAC anlegg med å tilføre fasespenningen i stjerne-oppkobling.

I ditt tilfelle tror jeg din bekjent må ha en trafo-løsning (230 VAC --> 400 VAC), eller kjøpe en vedkløyver som er tilpasset spenningen på bruksstedet.

Trainor Elsikkerhet AS fraskriver seg ethvert ansvar for hendelser og skader, herunder følgeskader som måtte oppstå som følge av feiltolking av innholdet i eller feil i innholdet i dette fagforumet eller i de interaktive kurs det er forbindelse til.

Ex grunnleggende (E-læring)

Lær å jobbe sikkert i eksplosjonsfarlige områder. Kurs for elektro-, automasjons- og annet personell.

Les mer

FSE Lavspenning (E-læring)

Har du tatt ditt årlige FSE-kurs? Opplæringen er lovpålagt og øker sikkerheten for deg som jobber med elektriske anlegg.

Les mer

Fiskalmåling - Kombinerte måleusikkerheter (Klasserom)

Les mer

Mengdemåling (Klasserom)

Grunnleggende kurs om målestasjoner olje/gass/fakkel.

Les mer

Ptil/IEC 61892-serien (Offshore) rev. 2019 (Klasserom)

Kurs for elektrikere, automatikere, ingeniører og annet personell som arbeider med eller prosjekterer elektriske anlegg offshore.

Les mer

Reguleringsteknikk grunnleggende (Klasserom)

Praktisk og teoretisk kurs i grunnleggende reguleringsteknikk.

Les mer
nor