Logg inn

for å få tilgang til dine kurs, sikkerhetskort og mye annet.

Logg inn

for å få tilgang til dine kurs, sikkerhetskort og mye annet.

N-leder i trekantkobling

N-leder i trekantkobling

S. O.
S. O.

Hei.

En ny 400/690V motor får tilførsel fra et eksisterende støpsel 3+J+N. Motor kobles i trekant og jeg lurer på om N-leder kan kobles til klemmebrettet? 

Mvh

S.O

Re: N-leder i trekantkobling

VS
VS

Nei. Det er heller ikke noe poeng å koble N-leder på en motor da det vil være lik belastning på alle faser som betyr at summen av alle strømmene er null, og det vil dermed ikke gå noe strøm i N-leder.

Unntaket er hvis det er frekvensomformerdrift. Da vil nullpunktet være forskjellig fra null, med høyfrekvent spenningspeaker på nivå med DC-busen i frekvensomformeren. Jorder du da nullpunktet (via N-leder) vil du få høyfrekvente sirkulerende strømmer med medfølgende EMI-problematikk.

Trainor Elsikkerhet AS fraskriver seg ethvert ansvar for hendelser og skader, herunder følgeskader som måtte oppstå som følge av feiltolking av innholdet i eller feil i innholdet i dette fagforumet eller i de interaktive kurs det er forbindelse til.

Ex grunnleggende (E-læring)

Lær å jobbe sikkert i eksplosjonsfarlige områder. Kurs for elektro-, automasjons- og annet personell.

Les mer

FSE Lavspenning (E-læring)

Har du tatt ditt årlige FSE-kurs? Opplæringen er lovpålagt og øker sikkerheten for deg som jobber med elektriske anlegg.

Les mer

Fiskalmåling - Kombinerte måleusikkerheter (Klasserom)

Les mer

Mengdemåling (Klasserom)

Grunnleggende kurs om målestasjoner olje/gass/fakkel.

Les mer

Ptil/IEC 61892-serien (Offshore) rev. 2019 (Klasserom)

Kurs for elektrikere, automatikere, ingeniører og annet personell som arbeider med eller prosjekterer elektriske anlegg offshore.

Les mer

Reguleringsteknikk grunnleggende (Klasserom)

Praktisk og teoretisk kurs i grunnleggende reguleringsteknikk.

Les mer
nor