Logg inn

for å få tilgang til dine kurs, sikkerhetskort og mye annet.

Logg inn

for å få tilgang til dine kurs, sikkerhetskort og mye annet.

Nødstopp på ventilasjons aggregat

Nødstopp på ventilasjons aggregat

Sverre
Sverre

Hei

Lurte på hvorfor det ofte ikke er nødstopp på ventilasjons systemer, som feks et aggregat. Er det noe som står lovfestet eller er det av sunn fornuft?

Re: Nødstopp på ventilasjons aggregat

FEL Vedlegg I. Nasjonale tilpasninger

Merking av betjeningsanordninger for kobling i nødstilfelle (inklusive nødstopp)

Betjeningsanordning (håndtak, trykknapp og lignende) for nødutkobling skal være tydelig merket rød mot gul bakgrunn. Det vises for øvrig til arbeidstilsynets regelverk som implementerer liknende bestemmelser fra maskindirektivet.

https://www.arbeidstilsynet.no/tema/maskiner/

https://www.arbeidstilsynet.no/tema/maskiner/kjop-og-bruk-av-maskiner/

Sjekk dette når du planlegger å kjøpe en ny maskin

Fortell produsenten eller leverandøren hvor maskinen skal brukes, hva du har tenkt å bruke den til, og hvem som skal bruke den. Dette er spesielt viktig hvis det dreier seg om en kompleks maskin eller en maskin som skal bygges på bestilling. 

Spør produsenten/leverandøren om følgende:
  • Hvilke helse-, miljø- og sikkerhetsmessige farekilder er forbundet med bruken av maskinen?
  • Er det noen deler som er farlige, og hvilke verneinnretninger er maskinen utstyrt med?
  • Trenger maskinen en nødstoppinnretning, og hvordan skal denne plasseres?
  • Hvordan virker betjeningsinnretningene og styringssystemene (vær spesielt oppmerksom når det gjelder de sikkerhetsrelaterte styresystemene)?

Re: Nødstopp på ventilasjons aggregat

Re: Nødstopp på ventilasjons aggregat
Rune Øverland
Forumleder

Ventilasjonssystemer kommer innunder maskin-direktivet, og er implementert i norsk lov via:

* Forskrift om maskiner

https://lovdata.no/dokument/SF/forskrift/2009-05-20-544

I Vedlegg I: Krav til vern mot skade på liv og helse ved konstruksjon og bygging av maskiner

1.2.4.3. Nødstopp
Maskiner skal utstyres med en eller flere nødstoppinnretninger slik at det er mulig å avverge truende situasjoner eller begrense virkningen av allerede oppståtte farlige situasjoner.

https://standard.no/no/Nettbutikk...roduktpresentasjon/?ProductID=998500

Myndighetenes sentrale henvisningsgrunnlag er standarden NEK EN 60204. Dette tar for seg elektrisk utstyr på maskiner. Standarden har flere punkter som tar for seg nødstopp.

Trainor Elsikkerhet AS fraskriver seg ethvert ansvar for hendelser og skader, herunder følgeskader som måtte oppstå som følge av feiltolking av innholdet i eller feil i innholdet i dette fagforumet eller i de interaktive kurs det er forbindelse til.

Ex grunnleggende (E-læring)

Lær å jobbe sikkert i eksplosjonsfarlige områder. Kurs for elektro-, automasjons- og annet personell.

Les mer

FSE Lavspenning (E-læring)

Har du tatt ditt årlige FSE-kurs? Opplæringen er lovpålagt og øker sikkerheten for deg som jobber med elektriske anlegg.

Les mer

Fiskalmåling - Kombinerte måleusikkerheter (Klasserom)

Les mer

Mengdemåling (Klasserom)

Grunnleggende kurs om målestasjoner olje/gass/fakkel.

Les mer

Ptil/IEC 61892-serien (Offshore) rev. 2019 (Klasserom)

Kurs for elektrikere, automatikere, ingeniører og annet personell som arbeider med eller prosjekterer elektriske anlegg offshore.

Les mer

Reguleringsteknikk grunnleggende (Klasserom)

Praktisk og teoretisk kurs i grunnleggende reguleringsteknikk.

Les mer
nor