Logg inn

for å få tilgang til dine kurs, sikkerhetskort og mye annet.

Logg inn

for å få tilgang til dine kurs, sikkerhetskort og mye annet.

Obsolete Encoder, feilsøking.

Obsolete Encoder, feilsøking.

Tore Tilset
Tore Tilset

Hei!

Driver å feilsøker på en Obsolete encoder som det så fint heter, på ei klyvsag. Denne skal gi signal til et display, om hvilken vinkel sagbladet står i, denne er montert på den elektriske motoren som styrer vinkelen. Navnet på encoderen er "el30ma10s8" Decoderen er et enkelt display som viser gradene, denne står nå bare på 0.00 uansett vinkel på saga. Har forstått at oscilloskop skal brukes for å feilsøke dette, men leverandøren av saga har ingen feilsøkingsprosedyre på dette. Har sjekket at kabler er iorden imellom encoder og decoder.

Hvordan skal jeg koble oscilloscopet, og hvilket signal kan jeg forvente?
Merkingen på encodern er som følger;

Red-VDC
Black-0V
Green-A
Yellow-B
Shield-GND

Re: Obsolete Encoder, feilsøking.

Re: Obsolete Encoder, feilsøking.
Rune Øverland
Forumleder

Hei Tore,

Tusen takk for spørsmålet.

Obsolete Encoder

Jeg ville koble oscilloskopets referansepunkt ('jordingsklype') inn på 'Black 0V'. Så ville jeg tilkoble oscilloskopets ene "Channel" til 'Green A' og den andre "Channel" til "Yellow B'.

Det kan være at din datakommunikasjon fra 'Obsolete Encoder' bruker standarden RS485. Dette er hva jeg kaller 'balanserte' datalinjer. Da er det spenningsforskjellen mellom 'Green A' og 'Yellow B' som er interessant. https://en.wikipedia.org/wiki/RS-485

RS485 A-B

 

Jeg har ingen dokumentasjon jeg heller på din enkoder. Så, her er en generell (?) enkoder:

https://www.dynapar.com/knowledge...ssues/encoder_wiring_best_practices/

Du skal eventuelt feilsøke på datakommunikasjonslinjer (spenninger mellom 'A' og 0V, og mellom 'B' og 0V) så spenningen vil jeg anta ligger på rundt  pluss/minus 5-10 volt.

Trainor Elsikkerhet AS fraskriver seg ethvert ansvar for hendelser og skader, herunder følgeskader som måtte oppstå som følge av feiltolking av innholdet i eller feil i innholdet i dette fagforumet eller i de interaktive kurs det er forbindelse til.

Ex grunnleggende (E-læring)

Lær å jobbe sikkert i eksplosjonsfarlige områder. Kurs for elektro-, automasjons- og annet personell.

Les mer

FSE Lavspenning (E-læring)

Har du tatt ditt årlige FSE-kurs? Opplæringen er lovpålagt og øker sikkerheten for deg som jobber med elektriske anlegg.

Les mer

Fiskalmåling - Kombinerte måleusikkerheter (Klasserom)

Les mer

Mengdemåling (Klasserom)

Grunnleggende kurs om målestasjoner olje/gass/fakkel.

Les mer

Ptil/IEC 61892-serien (Offshore) rev. 2019 (Klasserom)

Kurs for elektrikere, automatikere, ingeniører og annet personell som arbeider med eller prosjekterer elektriske anlegg offshore.

Les mer

Reguleringsteknikk grunnleggende (Klasserom)

Praktisk og teoretisk kurs i grunnleggende reguleringsteknikk.

Les mer
nor