Logg inn

for å få tilgang til dine kurs, sikkerhetskort og mye annet.

Logg inn

for å få tilgang til dine kurs, sikkerhetskort og mye annet.

Oppgave motor

Oppgave motor

Gjøran
Gjøran

Hei sliter litt med de 3 siste oppgavene på denne oppgaven her, eller klarer den siste først om jeg får avklaring i den oppforbi. Noen som har gode innspill til hvordan dette skal løses?

Til et 400 V TN-trefasenett er koblet en trefase 230 V asynkronmotor i stjerne som trekker 4,5 kW aktiv effekt med cos φ = 0,8. Parallelt med motoren er det stjernekoblet et kondensatorbatteri på 3 kVAr. Nedenfor er vist en skisse av koblingen kun for fase L1:

A1-A3 er innkoblede amperemeter. Anta at kondensatoren ikke trekker aktiv effekt.

a) Forklar kort om problemet med overharmoniske strømmer som kan forekomme i N-lederen i TN-anlegg!

b) Forklar kort hvorfor cos (φ) pr. fase ikke er 0,83!

c) Beregn strømmen du kommer til å måle gjennom A1, A2 og A3. Hvorfor kan du ikke beregne strømmen gjennom A2 og A3 først, og så helt enkelt si at A1 = A2 + A3 ref. det dere har lært om Kirchoffs strømlov?

d) Beregn effektfaktoren for parallellkoblingen, samt aktiv og reaktiv effekt som trekkes fra nettet.

Re: Oppgave motor

Re: Oppgave motor
Rune Øverland
Forumleder

Hei Gjøran,

Tusen takk for spørsmålene, og din interesse for motorer!

Jeg sliter med å 'visualisere' oppgaven da jeg ikke har noen tegning/skisse. Derfor kan jeg kun dele litt kunnskap med deg.

1. Motor

Motoren trekker den aktive effekten (arbeidseffekten) P = 4,5 kW (grønn pil) I tillegg til den aktive effekten trenger motoren magnetiseringseffekt Q (rød pil). Denne er beregnet til reaktiv effekt lik Q = 3,375 kVArL. Dette gjør at den samlede effekten (tilsynelatende effekt) motoren trekker fra nettet (svart pil) er utregnet blir S = 5,675 kVA.

Motoroppgave

2. Kondensaktorbank

Kondensatorbanken (C) (blå pil) skal 'motvirke' spolene (L) (rød stiplet pil) i motoren, og netto reaktiv effekt (rød pil) blir Q = 0,375 kVAr. 

Motoroppgave2

Fasevinkelen (φ) er nå redusert fra 36,87 grader til 4,76 grader. Dette gir Cos (φ) = 0,996.

Oppsummering

Fra nettet trekkes det nå S = 4,52 kVA (svart pil) i stedet for S = 5,625 kVA (svart stiplet pil). Og, den reaktive effekten som trekkes fra nettet er redusert fra Q = 3,375 kVARr til Q = 0,375 kVARr.

PS: Motoren driftes fremdeles med Cos (φ) = 0,8, mens Cos (φ) fra forsyningsnettet er 0,996. Motoren får nå stort sett all magnetiseringsenergi fra kondensatorbanken, og ikke fra forsyningsnettet. 

Re: Oppgave motor

Litt info om punkt a)

https://www.trainor.no/cms/Forum/Forskrifter-og-normer-DSB/Overharmonisk

Det kan være lurt å søke på fagforumet om spørsmålet har blitt stilt tidliggere.

Re: Oppgave motor

Re: Oppgave motor
Rune Øverland
Forumleder

For beregningseksempel; kikk på sidene 15-18

https://www.slideshare.net/Svenge...014-fasekompensering-fagstoff-sae-v9

I vårt eksempel med kondensatorbanken 3 kVArC, er strømmen ut/til fra denne beregnet til om lag 3,6 A. 

Trainor Elsikkerhet AS fraskriver seg ethvert ansvar for hendelser og skader, herunder følgeskader som måtte oppstå som følge av feiltolking av innholdet i eller feil i innholdet i dette fagforumet eller i de interaktive kurs det er forbindelse til.

Ex grunnleggende (E-læring)

Lær å jobbe sikkert i eksplosjonsfarlige områder. Kurs for elektro-, automasjons- og annet personell.

Les mer

FSE Lavspenning (E-læring)

Har du tatt ditt årlige FSE-kurs? Opplæringen er lovpålagt og øker sikkerheten for deg som jobber med elektriske anlegg.

Les mer

Fiskalmåling - Kombinerte måleusikkerheter (Klasserom)

Les mer

Mengdemåling (Klasserom)

Grunnleggende kurs om målestasjoner olje/gass/fakkel.

Les mer

Ptil/IEC 61892-serien (Offshore) rev. 2019 (Klasserom)

Kurs for elektrikere, automatikere, ingeniører og annet personell som arbeider med eller prosjekterer elektriske anlegg offshore.

Les mer

Reguleringsteknikk grunnleggende (Klasserom)

Praktisk og teoretisk kurs i grunnleggende reguleringsteknikk.

Les mer
nor