Norsk Engelsk Svenska Polsk

Pneumatisk Shutoff-ventil og CE-merkingPneumatisk Shutoff-ventil og CE-merking

Pneumatisk Shutoff-ventil og CE-merking

Marius Lundegaard
Marius Lundegaard

Hei!

Dumt spørsmål fra faglærte her.

Påvirker det CE godkjenning til maskin om vi monterer en solenoidstyrt ventil for å slå av trykkluft når maskin er av? Tenker å gjøre en liten addisjon til eksisterende PLS program.

Slik jeg forstår det er det kun inngrep som går ut over maskinsikkerhet som påvirker CE godkjenning.

Re: Pneumatisk Shutoff-ventil og CE-merking

Re: Pneumatisk Shutoff-ventil og CE-merking
Rune Øverland
Forumleder

Hei Marius,

Tusen takk for spørsmålet, og din interesse for maskiner.

Jeg er ikke sikker på hva som er det formelle, juridiske svaret her. Her er hva jeg mener ...

1. Forskrift om maskiner

Forskrift om maskiner § 8 sier at omsetning og levering av maskiner skal ha CE-merking. Dette er det produsenten eller dennes representant som har ansvar for. Og, maskiner, som er utstyrt med CE-merking og som har samsvarserklæring, anses å oppfylle forskriftens krav.

Maskinleverandøren har således det hele og fulle ansvar for at maskinen er utført i henhold til de EU-direktiver og standarder som maskinen er erklært i samsvar med.

 

2. Tja ...

Hvis noen, som ikke er produsenten eller dennes representant, modifiserer maskinen for eksempel med å ettermontere en magnetventil, er jo dette en endring som produsenten eller dennes representant i utgangspunktet ikke er kjent med, eller kan gå god for.

Jeg vil derfor mene at CE-merkingen, som er produsentens erklæring om at maskinen oppfyller alle relevante EU-direktiver, formelt sett derfor ikke lenger er 'gyldig'.

 

3. Hva hvis ...

Det å ettermontere magnetventil synes riktig, og vil være en forbedring av sikkerheten. Mitt råd vil da være å først ta kontakt med produsenten eller dennes representant å forklare situasjonen. Dersom de gir samtykke til modifikasjonen, vil jeg vi at modifikasjonen ikke endrer gyldigheten av CE-merkingen av maskinen.

Dersom man gjør en uautorisert modifikasjon, vil jeg si at modifikasjonen ugyldiggjør CE-merkingen.

Re: Pneumatisk Shutoff-ventil og CE-merking

Marius Lundegaard
Marius Lundegaard

Hei!

Tusen takk for forklarende svar, da tar vi med oss dette videre i prosjektet.

Trainor Elsikkerhet AS fraskriver seg ethvert ansvar for hendelser og skader, herunder følgeskader som måtte oppstå som følge av feiltolking av innholdet i eller feil i innholdet i dette fagforumet eller i de interaktive kurs det er forbindelse til.

Ex grunnleggende (E-læring)

Lær å jobbe sikkert i eksplosjonsfarlige områder. Kurs for elektro-, automasjons- og annet personell.

Les mer

FSE Lavspenning (E-læring)

Har du tatt ditt årlige FSE-kurs? Opplæringen er lovpålagt og øker sikkerheten for deg som jobber med elektriske anlegg.

Les mer

Fiskalmåling - Kombinerte måleusikkerheter (Klasserom)

Les mer

Mengdemåling (Klasserom)

Grunnleggende kurs om målestasjoner olje/gass/fakkel.

Les mer

Ptil/IEC 61892-serien (Offshore) rev. 2019 (Klasserom)

Kurs for elektrikere, automatikere, ingeniører og annet personell som arbeider med eller prosjekterer elektriske anlegg offshore.

Les mer

Reguleringsteknikk grunnleggende (Klasserom)

Praktisk og teoretisk kurs i grunnleggende reguleringsteknikk.

Les mer
Trainor.no

Vi beklager! Trainor.no støtter dessverre ikke lenger eldre versjoner av Internet Explorer.

Oppgrader til en nyere versjon her eller bytt nettleser, feks. til Google Chrome.

For mer informasjon eller hjelp, kontakt oss.

Trainor behandler personopplysninger og benytter cookies. Les mer her.
nor