Logg inn

for å få tilgang til dine kurs, sikkerhetskort og mye annet.

Logg inn

for å få tilgang til dine kurs, sikkerhetskort og mye annet.

Pneumatisk reg ventil

Pneumatisk reg ventil

Elev
Elev

Er det noen fordeler eller ulemper med å kjøre 0,2-1bar rett på hatten eller ha positioner styrt med 02-1Bar imellom som styrer høyere trykk ut til hatten?

Re: Pneumatisk reg ventil

Re: Pneumatisk reg ventil
Rune Øverland
Forumleder

Hei Elev,

Tusen takk for spørsmålet og din interesse for automasjonsfaget.

Regulatorens oppgave er å bestemme et arbeidspunkt for reguleringsventilen. Vi kaller dette signalet den manipulerte variabelen. Og, den manipulerte variabelen er ofte påvirkning av mengden. 

 

Den manipulerte variabelen skal deretter påvirke prosessvariabelen (for eksempel nivået i en tank, temperaturen i en varmeveksler, trykket i en tank) til øket verdi. 

 

Det er en stor fordel at regulatoren får en rask tilbakemelding om hva den holder på med! Vi snakker om at reguleringssløyfens 'dødtid' skal være så liten som praktisk mulig.

 

Aktuatoren på reguleringsventilen er et sted hvor det kan oppstå forsinkelse på responsen. Man trenger litt tid på å fylle eller evakuere lufttrykket i aktuatoren. 

 

Et tilførselssystem med relativt høy luftkapasitet, kan være en fordel rent reguleringsteknikk; fordi reguleringssløyfen for en bedre responstid. 

 

"Volume Booster"

Leveringstrykket til aktuatoren er en ting. Men, kanskje viktigere er mengden med lufttilgangen. Derfor kan man i stedet for Positioner heller bruke en "Volume Booster". Tryket er fremdeles 0,2-1,0 bar, men mengdekapasiteten til "Volume Booster" er mangeganger bedre enn hva en Positioner klarer å levere. 

Derfor vil en "Volume Booster" ofte være å foretrekke sammen med aktuatorer som har store volum. "Volume Booster" kan også med fordel kombineres med Positioner.

Reguleringsventil med booster

Trainor Elsikkerhet AS fraskriver seg ethvert ansvar for hendelser og skader, herunder følgeskader som måtte oppstå som følge av feiltolking av innholdet i eller feil i innholdet i dette fagforumet eller i de interaktive kurs det er forbindelse til.

Ex grunnleggende (E-læring)

Lær å jobbe sikkert i eksplosjonsfarlige områder. Kurs for elektro-, automasjons- og annet personell.

Les mer

FSE Lavspenning (E-læring)

Har du tatt ditt årlige FSE-kurs? Opplæringen er lovpålagt og øker sikkerheten for deg som jobber med elektriske anlegg.

Les mer

Fiskalmåling - Kombinerte måleusikkerheter (Klasserom)

Les mer

Mengdemåling (Klasserom)

Grunnleggende kurs om målestasjoner olje/gass/fakkel.

Les mer

Ptil/IEC 61892-serien (Offshore) rev. 2019 (Klasserom)

Kurs for elektrikere, automatikere, ingeniører og annet personell som arbeider med eller prosjekterer elektriske anlegg offshore.

Les mer

Reguleringsteknikk grunnleggende (Klasserom)

Praktisk og teoretisk kurs i grunnleggende reguleringsteknikk.

Les mer
nor