Logg inn

for å få tilgang til dine kurs, sikkerhetskort og mye annet.

Logg inn

for å få tilgang til dine kurs, sikkerhetskort og mye annet.

Sikkerhetsbryter/servicebryter

Sikkerhetsbryter/servicebryter

Martin Lode
Martin Lode

Jeg prosjekterer et anlegg der det skal være 12 samlebånd på bakkenivå drevet av 12 stk 0.37kW motorer, der tavle til drift er plassert i enden/nærheten av anlegget. Er det krav om jeg trenger 1 stk servicebryter til hver av motorene? Eller kan jeg bruke en felles servicebryter for hele anlegget på utsiden av tavlen med mulighet for avlåsning? 

Re: Sikkerhetsbryter/servicebryter

Re: Sikkerhetsbryter/servicebryter
Rune Øverland
Forumleder

Hei Martin,

Tusen takk for spørsmålet, og din interesse for faget.

Ditt gode spørsmål er mer relevant i et annet Trainor-fagforum: Forskrifter og normer DSB. Kanskje kan forumleder der (Hans Olav) hjelpe deg?

Trainor Elsikkerhet AS fraskriver seg ethvert ansvar for hendelser og skader, herunder følgeskader som måtte oppstå som følge av feiltolking av innholdet i eller feil i innholdet i dette fagforumet eller i de interaktive kurs det er forbindelse til.

Ex grunnleggende (E-læring)

Lær å jobbe sikkert i eksplosjonsfarlige områder. Kurs for elektro-, automasjons- og annet personell.

Les mer

FSE Lavspenning (E-læring)

Har du tatt ditt årlige FSE-kurs? Opplæringen er lovpålagt og øker sikkerheten for deg som jobber med elektriske anlegg.

Les mer

Fiskalmåling - Kombinerte måleusikkerheter (Klasserom)

Les mer

Mengdemåling (Klasserom)

Grunnleggende kurs om målestasjoner olje/gass/fakkel.

Les mer

Ptil/IEC 61892-serien (Offshore) rev. 2019 (Klasserom)

Kurs for elektrikere, automatikere, ingeniører og annet personell som arbeider med eller prosjekterer elektriske anlegg offshore.

Les mer

Reguleringsteknikk grunnleggende (Klasserom)

Praktisk og teoretisk kurs i grunnleggende reguleringsteknikk.

Les mer
nor