Logg inn

for å få tilgang til dine kurs, sikkerhetskort og mye annet.

Logg inn

for å få tilgang til dine kurs, sikkerhetskort og mye annet.

Skriver, kva er det?

Skriver, kva er det?

SunnfjordAutomasjon
SunnfjordAutomasjon

Hei

Eg ser fleire plassar, gjerne i eldre artiklar/oppgåver/dokumentasjon av komponentar i reguleringssløyfer, at det dukkar opp ein komponent som ein kallar for "skriver".

Eg lurer på kva dette er? Er det noko som loggfører signal? Bilde/dokumentasjon anyone?:)

Ellers tusen takk for at de har eit så flott forum for bransjen, det er til stor hjelp!

Re: Skriver, kva er det?

Re: Skriver, kva er det?
Rune Øverland
Forumleder

I de første 10-årene med automasjon (ca 1930-1950-tallet) var det dominerende med pneumatisk instrumentering. 

Regulatorer ble ofte utstyrt med "printer"-ark og blekk-penner som logget prosessverdier (måleverdier og settpunkt-verdier).

Her er eksempel:

https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Taylor_fullscope.png

Re: Skriver, kva er det?

SunnfjordAutomasjon
SunnfjordAutomasjon

Konge! Tusen takk for svar.

Ser på NDLA at de bruker en skriver i oppgaven, er det en slags digital versjon av denne?
https://ndla.no/nb/subject:1:8c5a...ba-9ef4-9095947eae45/resource:1:9698 

"Skisser en strømsløyfe som inneholder en spenningsforsyning på 24 V, en regulator med inngang på 1- 5 V, en måleverdiomformer merket 12- 48 V samt en skriver med inngang på 1- 5 V. Standardsignalet i strømsløyfa er 4- 20 mA."

Re: Skriver, kva er det?

Re: Skriver, kva er det?
Rune Øverland
Forumleder

Hei,

En 'skriver' må i dette tilfellet være en trend-'logger'; enten en papirbasert logger, eller en papirløs logger. 

Formålet med 'skriver' kan være å få en tidstrend på måleverdien i forbindelse med "tuning" av regulatoren for å dokumentere virkningen av "tuning"-innstillingene på prosess-regulatoren.

Trainor Elsikkerhet AS fraskriver seg ethvert ansvar for hendelser og skader, herunder følgeskader som måtte oppstå som følge av feiltolking av innholdet i eller feil i innholdet i dette fagforumet eller i de interaktive kurs det er forbindelse til.

Ex grunnleggende (E-læring)

Lær å jobbe sikkert i eksplosjonsfarlige områder. Kurs for elektro-, automasjons- og annet personell.

Les mer

FSE Lavspenning (E-læring)

Har du tatt ditt årlige FSE-kurs? Opplæringen er lovpålagt og øker sikkerheten for deg som jobber med elektriske anlegg.

Les mer

Fiskalmåling - Kombinerte måleusikkerheter (Klasserom)

Les mer

Mengdemåling (Klasserom)

Grunnleggende kurs om målestasjoner olje/gass/fakkel.

Les mer

Ptil/IEC 61892-serien (Offshore) rev. 2019 (Klasserom)

Kurs for elektrikere, automatikere, ingeniører og annet personell som arbeider med eller prosjekterer elektriske anlegg offshore.

Les mer

Reguleringsteknikk grunnleggende (Klasserom)

Praktisk og teoretisk kurs i grunnleggende reguleringsteknikk.

Les mer
nor