Norsk Engelsk Svenska Polsk

Spørsmål automasjonSpørsmål automasjon

Spørsmål automasjon

Lærling
Lærling

Hei

når det gjelder å installere manuell start og stopp av en pumpe med motorvern,(skjønt det slik at det er motorvernbryter) trenger man kun da hovedstrøm? Har skjønt det slik. 
takker for svar

er det krav om nødstopp og sikkerhetsbryter Her? Hvis ja, hvordan skal jeg koble til nødstopp ettersom jeg kun har hovedstrøm?

Re: Spørsmål automasjon

Re: Spørsmål automasjon
Rune Øverland
Forumleder

Hei Lærling,

Tusen takk for spørsmålet, og din interesse for automasjonsfaget!

Det er vel kanskje mer naturlig å tenke seg én hovedstrømkrets og en styrestrømkrets. Et slikt eksempel er vist nedenfor. Til venstre har du hovedstrømskjema, og til høyre styrestrømskjema.

Hoved og styrestrømskjema

Sikkerhetsbryteren ville jeg plassert ute ved motoren i hovedstrømkretsen. Betjeningsmateriell for nødstopp, samt driftsstopp og driftsstart ville jeg plassert i styrestrømkretsen. I styrestrømkretsen ville jeg også plassere kontaktsettet for det termiske overbelastningsvernet for motoren.

Som oftest prosjekteres det elektriske anlegget for maskinen (elektrisk motor + ******) i samsvar med standarden NEK EN 60204 Maskinsikkerhet - Elektrisk utstyr i maskiner. 

Trainor Elsikkerhet AS fraskriver seg ethvert ansvar for hendelser og skader, herunder følgeskader som måtte oppstå som følge av feiltolking av innholdet i eller feil i innholdet i dette fagforumet eller i de interaktive kurs det er forbindelse til.

Ex grunnleggende (E-læring)

Lær å jobbe sikkert i eksplosjonsfarlige områder. Kurs for elektro-, automasjons- og annet personell.

Les mer

FSE Lavspenning (E-læring)

Har du tatt ditt årlige FSE-kurs? Opplæringen er lovpålagt og øker sikkerheten for deg som jobber med elektriske anlegg.

Les mer

Fiskalmåling - Kombinerte måleusikkerheter (Klasserom)

Les mer

Mengdemåling (Klasserom)

Grunnleggende kurs om målestasjoner olje/gass/fakkel.

Les mer

Ptil/IEC 61892-serien (Offshore) rev. 2019 (Klasserom)

Kurs for elektrikere, automatikere, ingeniører og annet personell som arbeider med eller prosjekterer elektriske anlegg offshore.

Les mer

Reguleringsteknikk grunnleggende (Klasserom)

Praktisk og teoretisk kurs i grunnleggende reguleringsteknikk.

Les mer
Trainor.no

Vi beklager! Trainor.no støtter dessverre ikke lenger eldre versjoner av Internet Explorer.

Oppgrader til en nyere versjon her eller bytt nettleser, feks. til Google Chrome.

For mer informasjon eller hjelp, kontakt oss.

Trainor behandler personopplysninger og benytter cookies. Les mer her.
nor