Norsk Engelsk Svenska Polsk

Sporadisk utkopling av generatorSporadisk utkopling av generator

Sporadisk utkopling av generator

Håvard Vallestad
Håvard Vallestad

Hei, da har eg endelig registrert meg på dette flotte forumet!

Har ein problemstilling angåande småkraftverk, som egentlig er eit elkraft-spørmsål. Vern-/spenningsrele kopler ut generator sporadisk. Det kan kople ut fleire ganger om dagen, eller gå fleire veker mellom utkopling.

Dette releet er eit Carlo Gavazzi DPC01DM69, som er direktekopla til generatorspenninga på 690 Volt. Eg har verifisert med video at vernet faktisk får alarm og kopler ut, og at det ikkje berre er ein feil i styrekretsen. Eg treng innspel til kvifor dette skjer. Vernet koplar mest sannsynleg ut på usymetri på spenninga. Dette er faktisk stilt til om lag 10%, og eit delay på 2 sekund. Det lokale energiverket har trenda spenninga på 22 kV-sida av transformatoren, og seier dette er normalt. Har også bytta releet/vernet med eit nytt av tilsvarande type, for å avdekke eventuelle feil med releet/vernet.

Kvar kan feilen være? 

 - Spenningsregulatoren?

 - Diodebrua? 

 - Skitne viklingar i generator?

 - Andre innspel?

Har vurdert å bytte releet/vernet om til eit med 230 Volt målespenning, for å få "demping", men den eventuelle feilen vil jo fortsatt vere der da.

Takk for svar!

Re: Sporadisk utkopling av generator

Re: Sporadisk utkopling av generator
Rune Øverland
Forumleder

Hei Håvard,

Tusen takk for spørsmålet.

1. Overvåkingsvern

Utstyret har flere ulike overvåkingsfunksjoner og innstillinger av områder. 

Carlo Gavazzi DPC01DM69

Før jeg kan hjelpe deg med feilsøking, trenger jeg litt mer informasjon om hvilke innstillinger av funksjoner og innstillinger av områder som gjelder for ditt overvåkingsvern.

 

2. Innstillinger av overvåkingsfunksjoner

På fronten, nede til venstre bak et deksel, skal det være seks brytere (SW) for innstillinger av overvåkingsreleet.

Carlo Gavazzi DPC01DM69 SW

Når SW er til venstre er den 'On', og når Sw er til høyre er den 'Off'.

Spørsmål:

Hvilke innstillinger har ditt overvåkingsvern?

 

3. Innstillinger av områder for ditt overvåkingsvern

På fronten av overvåkingsvernet det fire 'ratt' for innstillinger av områder. 

Carlo Gavazzi DPC01DM69 settinger

Spørsmål:

Hvilke innstillinger det for ditt overvåkingsvern?

 

Mvh
Rune

Re: Sporadisk utkopling av generator

Håvard Vallestad
Håvard Vallestad

Hei, takk for godt svar!

Om det har noko betydning, så er data på generatoren slik:

Fabrikat: Leroy Somer

Type: LSA 52.2 M55/6p

Power: 1267 kVA

Voltage: 690 Volt

Generatoren blir maks køyrt på 1MW i høve konsesjonen til anlegget. Det kan forøvrig virke som det fungerer meir stabilt med mindre last.

Når det gjeld SW på releet, så er det kun nr. 5 som står til venstre (altstå ON), resten står stilt til høgre.

Ratt på vernet er følgjande innstillingar: 

- Asy:      8 %

- Delay 1: 2 sekunder

- Over-/underspenning: 8%

- Delay 2: 2 sekunder

Når det gjelder signaler fra dette, så er kontaktsetta på alarmsida laska saman fra leverandør i 2005, slik at det dessverre kun er eit signal til PLS om dette, i stadenfor to. Dette kan eg endre på etter kvart. Det kan forøvrig sjå ut som ein får færre utkoplingar, om ein justerar rattet "Asy" opp.

Re: Sporadisk utkopling av generator

Re: Sporadisk utkopling av generator
Rune Øverland
Forumleder

Hei Håvard,

Tusen takk for at du deler informasjon med oss.

 

1. Innstillinger av funksjoner på overvåkingsvernet

Basert på posisjon av bryterne (SW'ene), vil jeg si følgende:

  •  SW1 = 'Off' innebærer at overvåkingsvernet har en oppstartstid på ett sekund (± 0,5 sekund)
  • SW1 = 'Off' innebærer at overvåkingsvernet skal overvåke spenningen mellom fase-fase (L1-L2, L1-L3, og L2-L3)
  • SW3 og SW4 = 'Off' innebærer at spenningsforskjellen mellom to faser skal være 690 volt AC
  • SW5 = 'On' innebærer at overvåkingsvernet skal bruke to (det vil si) begge utgangene for å signalisere status på overvåkingen
  • SW6 = 'Off' innebærer at overvåkingsvernet skal overvåke om det fins over- eller underspenning.

I og med at SW6 ikke er satt i 'On' skal overvåkingsvernet heller ikke overvåke om det er asymmetri mellom fasene. Vi kan derfor i den videre feilsøkingen konsentrere oss om hvorfor det skjer en over- eller underspenning på L1, L2 eller L3.

Re: Sporadisk utkopling av generator

Re: Sporadisk utkopling av generator
Rune Øverland
Forumleder

Fra brukerveiledningen til overvåkingsvernet finner vi følgende diagram når vernet er satt til å overvåke over- og underspenning:

Overvåkingsvern diagram

Basert på innstillinger av områder forstår jeg at hysteresen for over- og underspenning er begge satt til åtte prosent. Videre er begge 'Delay' satt til to sekunder.

Som nevnt tidligere er SW1 satt slik at oppstartstiden er satt til 1 sekund.

Re: Sporadisk utkopling av generator

Håvard Vallestad
Håvard Vallestad

Takk, fleire kloke hoder hjelper!

Denne detaljen i databladet la eg ikkje merke til.

Skal underette tråden undervegs i feilsøkinga.

Re: Sporadisk utkopling av generator

Re: Sporadisk utkopling av generator
Rune Øverland
Forumleder

Overspenninger og NEK 400

Forskrift om elektriske lavspenningsinstallasjoner krever i paragraf 16.Planlegging og vurdering av risiko at elektriske anlegg skal planlegges og utføres slik at mennesker, husdyr og eiendom er beskyttet mot fare og skader ved normal bruk og slik at anlegget blir egnet til den forutsatte bruk.

Forskriften, supplert med tilhørende veiledning og normer, viser samlet det sikkerhetsnivået som skal legges til grunn. Veiledningens og normenes detaljerte anbefalinger er imidlertid ikke juridisk forpliktende, slik at andre løsninger kan velges.

Dette innebærer at ved å følge standarden NEK 400, så vil man oppfylle forskriftens minimumskrav.

Seksjon 443 i NEK 400 tar for seg krav mot overspenninger, og seksjon 445 tar for seg krav mot underspenninger.

I og med at det allerede er prosjektert og installert overvåkingsvern, vil jeg anta at prosjektet har gjort risikovurdering i medhold av Tabell 51A.

Re: Sporadisk utkopling av generator

Re: Sporadisk utkopling av generator
Rune Øverland
Forumleder

Det er nevnt i NEK 400 seksjon 443 eksempler tiltak mot overspenninger i elektriske lavspenningsinstallasjoner:

  • jordfeil
  • atmosfæriske overspenninger
  • koblingsoverspenninger

I brukermanualen til overvåkingsvernet nevnes et viktig tilfelle. Elektriske motor forventes normalt å konsumere energi fra forsyningsnettet. Men, dersom de bremses for raskt, kan motorene faktisk virke som generatorer de også, og 'pushe' elektrisk restenergi ut på forsyningsnettet. Dette kan føre til tilfeller av overspenning.

Og, dersom man starter store elektriske motorer, kan de trekke store startstrømmer som kanskje det elektriske forsyningsnettet ikke er godt dimensjoner for. Dette kan føre til at forsyningsnettet ikke klarer å holde spenningen på riktige verdier. Ergo, muligheter for underspenning.

Så, den videre feilsøkingen er å sjekke loggen for for eksempel start og stopp av store elektriske laster (motorer), og se om dette samstemmer når overvåkingsvernet tripper.

Re: Sporadisk utkopling av generator

Håvard Vallestad
Håvard Vallestad

Hei igjen, då er det på tide med ein konklusjon!

Framgangsmåte

1. Ved å logge spenninger på generatorside (690 Volt) med eit enkelt multimeter og software fra Peaktech, fekk eg danna eit bilde av forløpet til utkoplingane.

2. Det kom fram at generatorspenning sank til 550-580Volt - før den så gjekk opp til 780 Volt ved utfall. Denne logginga gjorde til at eg testa spenningsregulatoren (kun ein statisk test på verkstadbenken), der den vart funne i orden.

3. Etterpå sjekka eg tilkoplingane til målespenninga til spenningsregulatoren: Det viste seg å vere ei laus skrue på rekkeklemma til spenningsmålinga i generatoren.

Konklusjon

Spenningsregulator mista målespennina - for deretter å gi full gass på magnetiseringstruamen, då den trur at spenninga er for låg.

Ser du etter et profesjonelt opplæringskurs? Vi gir deg en rekke muligheter.
Tilbudet vårt inkluderer e-læring, webinar og klasserom kurs. Alltid dedikert til sikkerhet.

Trainor AS fraskriver seg ethvert ansvar for hendelser og skader, herunder følgeskader som måtte oppstå som følge av feiltolking av innholdet i eller feil i innholdet i dette fagforumet eller i de interaktive kurs det er forbindelse til.

Trainor.no

Vi beklager! Trainor.no støtter dessverre ikke lenger eldre versjoner av Internet Explorer.

Oppgrader til en nyere versjon her eller bytt nettleser, feks. til Google Chrome.

For mer informasjon eller hjelp, kontakt oss.

Trainor behandler personopplysninger og benytter cookies. Les mer her.
nor