Logg inn

for å få tilgang til dine kurs, sikkerhetskort og mye annet.

Logg inn

for å få tilgang til dine kurs, sikkerhetskort og mye annet.

Stjerne/trekant ved 400 v

Stjerne/trekant ved 400 v

Tommy Ek
Tommy Ek

Nå har jeg ikke holdt på med motoranlegg siden skoletiden før jeg plutselig fikk i oppgave å koble til en svært samlebånd på en fabrikk. Dette samlebåndet har tidligere vært tilkoblet 230 v og har derfor vært deltakoblet. Nå skal det kobles til 400 v

Merkeskiltet sier 400v/230v

Da antar jeg at dette betyr at du MÅ koble motoren i stjerne ved 400v tilførsel slik at spenningen over viklingene blir 230v (400v/1,73)

Har jeg forstått det riktig at det ikke vil være mulig å montere en stjerne/trekant vender med formål om å redusere startstrømmen i denne situasjonen da motoren ikke vil tåle å være deltakoblet ved 400v tilførsel. Antar at motoren da måtte vært merket 400v/690v som tilsier at den tåler 400v over viklingene?

Har jeg forstått dette riktig? 

Jeg lurer også på om man bare uten videre kan koble en slik 14 KW motor til nettet uten noe form for startstrøm begrensing?

Trainor Elsikkerhet AS fraskriver seg ethvert ansvar for hendelser og skader, herunder følgeskader som måtte oppstå som følge av feiltolking av innholdet i eller feil i innholdet i dette fagforumet eller i de interaktive kurs det er forbindelse til.

Ex grunnleggende (E-læring)

Lær å jobbe sikkert i eksplosjonsfarlige områder. Kurs for elektro-, automasjons- og annet personell.

Les mer

FSE Lavspenning (E-læring)

Har du tatt ditt årlige FSE-kurs? Opplæringen er lovpålagt og øker sikkerheten for deg som jobber med elektriske anlegg.

Les mer

Fiskalmåling - Kombinerte måleusikkerheter (Klasserom)

Les mer

Mengdemåling (Klasserom)

Grunnleggende kurs om målestasjoner olje/gass/fakkel.

Les mer

Ptil/IEC 61892-serien (Offshore) rev. 2019 (Klasserom)

Kurs for elektrikere, automatikere, ingeniører og annet personell som arbeider med eller prosjekterer elektriske anlegg offshore.

Les mer

Reguleringsteknikk grunnleggende (Klasserom)

Praktisk og teoretisk kurs i grunnleggende reguleringsteknikk.

Les mer
nor