Logg inn

for å få tilgang til dine kurs, sikkerhetskort og mye annet.

Logg inn

for å få tilgang til dine kurs, sikkerhetskort og mye annet.

Strømtrekk på ny motor

Strømtrekk på ny motor

Odd Magne Hallan
Odd Magne Hallan

Vi skulle skifte motor på ett transport bånd. Dette var 400 volt (230/400) og motor koblet i stjerne. Den ble frakoblet av kunde og tatt bil av kobling slik at dreieretning ble riktig ved tilkobling av ny motor. Ny motor ble montert og vi koblet til på samme måte. Det som derimot skjedde var at ny motor var 690 motor (400/690) og motor skulle ha vært koblet i trekant. Anlegget starter opp og går i ca 1 time men stopper etter vert. (det blir for tungt) Vi kommer for å kontrollere motor og kobler om til trekant. Måler motor og den er helt tett ingen overslag til jord. 

Men vi sliter med at motor trekker mye strøm. Kan motor viklingene ha tatt skade på denne feilkoblingen? motor ble ikke vesentlig var ved belastningen det var ingen problemer å ta på den. termp ca 30 - 50 Gr.

Re: Strømtrekk på ny motor

Re: Strømtrekk på ny motor
Rune Øverland
Forumleder

Hei Odd Magne,

Tusen takk for spørsmålet, og din interesse for faget. Du spør; hvorfor trekker den nye nye motoren høyere strøm?

Du har ikke fortalt om motordata (både for den gamle og nye motoren), så derfor blir mitt første svar av litt mer generell art.

1. Er motorene like effektmessig, hva med motorvernet?

En mulig årsak er at den nye motoren er kraftigere enn den gamle (yter/trekker mer strøm), og derav trekker en naturlig, høyere strøm i normal drift. Hvis det er slik, kan det være at det gamle motorvernet ikke har riktige innstillinger i forhold til den nye motoren.

 

2. Strøm i stjerne- og delta-oppkoblinger

Stjerne vs delta

Strømtrekket i stjerne- og delta-oppkoblinger er i utgangspunktet forskjellig.

I det øverste tilfellet tenker jeg meg en motor med statorviklinger som er konstruert med 230 volt. Den kan driftes med 400 volt linjespenning. Dette går bra så lenge statorviklingene er koblet opp i stjerne. Linjespenningen reduseres med kvadratroten av 3, slik at 400 volten blir den korrekte 230 volt. Strømmen gjennom statorviklingene (Ip) blir identisk med strømmen som går gjennom det termiske motorvernet.

I det nederste tilfellet har vi en motor med statorviklinger som er konstruert for 400 volt, og driftes i delta-kobling. Her er det verdt i legge merke til at strømmen som går gjennom motorvernet er kvadratroten av 3 ganger høyere enn strømmen gjennom statorviklingen.

Om linjestrømmen i det øverste tilfellet i praksis er lik (eller tilnærmet lik) med linjestrømmen i det nederste tilfellet, nei det vet jeg ikke noe konkret om da jeg ikke har motordataene for den game vs den nye motoren.

Sammenligning stjerne delta

I dette eksemplet trekker begge motorene like stor linjestrøm; her 8,5 A. Og, begge motorene driftes i 400 volt nett. Den ene motoren er konstruert for 230 volt og må da driftes i stjerne. Den andre motoren er en 400 volt konstruksjon, og driftes i delta.

3. Er den nye motoren blitt skadet?

Som du skriver; det å drifte en 400 volt konstruksjon i stjernekobling er jo teknikker vi ofte bruker for 'myk'-start. Du skriver at motoren ikke ble varm, og at kjølingen (vifte/kjøleribber) holder temperaturen rundt 30-50 grader. Og, i tillegg har du isolasjonsmålt motoren.

Men, det i kontinuerlig "sultefore" en motor med underspenning (400 volt motor i stjernekobling i et 400 voltnett), vil over tid føre til at strømmen er kunstig høy, og overoppvarming av motor kan forekomme.

 

4. Cos (phi) eller 50/60 Hz?

Det er vel lite trolig at motorene har sååå ulike cos (phi) at dette påvirker den elektriske effekten (P) som motoren trekker. Så, jeg velger å utelukke dette. 

Jeg kan vel også utelukke om de ene motoren er konstruert for 50 Hz, mens den andre motoren er konstruert for 60 Hz ... Og det er jo alltid er spørsmål hvor mye dreiemomenter motorene er konstruert for ... Og, en motor som "sulteforers" med 'stjerne'-spenning, vil ikke komme opp i designspeed, hvilket kan føre til overoppheting av motor.

Odd Magne; Hvis du tar et fotografi av motorskiltene, og sender de til meg så kan jeg se på dette i mer i detalj.

Med vennlig hilsen
Rune Øverland

(rune.overland@trainor.no)

Trainor Elsikkerhet AS fraskriver seg ethvert ansvar for hendelser og skader, herunder følgeskader som måtte oppstå som følge av feiltolking av innholdet i eller feil i innholdet i dette fagforumet eller i de interaktive kurs det er forbindelse til.

Ex grunnleggende (E-læring)

Lær å jobbe sikkert i eksplosjonsfarlige områder. Kurs for elektro-, automasjons- og annet personell.

Les mer

FSE Lavspenning (E-læring)

Har du tatt ditt årlige FSE-kurs? Opplæringen er lovpålagt og øker sikkerheten for deg som jobber med elektriske anlegg.

Les mer

Fiskalmåling - Kombinerte måleusikkerheter (Klasserom)

Les mer

Mengdemåling (Klasserom)

Grunnleggende kurs om målestasjoner olje/gass/fakkel.

Les mer

Ptil/IEC 61892-serien (Offshore) rev. 2019 (Klasserom)

Kurs for elektrikere, automatikere, ingeniører og annet personell som arbeider med eller prosjekterer elektriske anlegg offshore.

Les mer

Reguleringsteknikk grunnleggende (Klasserom)

Praktisk og teoretisk kurs i grunnleggende reguleringsteknikk.

Les mer
nor