Logg inn

for å få tilgang til dine kurs, sikkerhetskort og mye annet.

Logg inn

for å få tilgang til dine kurs, sikkerhetskort og mye annet.

Tilførsel til Automatvern med samleskinne i skap med skinner.

Tilførsel til Automatvern med samleskinne i skap med skinner.

M
M

Så hvis det er et skap med skinner bak platene som man borrer hull til for å legge ledninger imellom fra skinner til vern.
Ser at det i mange av de gamle er først et hovedvern som er koblet inn på skinnene med for eksempel 35mm2.
Derreter er det 10mm2 eller 16mm2 direkte fra skinnene i skapet til samleskinne som går til for eksempel 7 Automatvern.
Da er det ikke direkte vern på de 10/16mm2 ledningene, men er det lovlig hvis den kombinerte totalte antall amper de 7 vernene kan ta, ikke er nok til å gå over det 10/16mm2 tåler?
Hvis ja, så bruker man vel ikke samtidighetsfaktor i det tilfellet?
Altså:
Hovedven
|
| 35mm2
|
Skinner i skap
|
| 10/16mm2
|
Samleskinne
______________
7x Automatvern.
Dette er i Industri forresten

Re: Tilførsel til Automatvern med samleskinne i...

Re: Tilførsel til Automatvern med samleskinne i...

Jeg oppfatter spørsmålet ditt som relatert til tavlenormen, NEK 439.

Dette spørsmålet bør rettes til Tavleforeningens FAQ, se her; https://www.tavleforeningen.no/faq.

Trainor Elsikkerhet AS fraskriver seg ethvert ansvar for hendelser og skader, herunder følgeskader som måtte oppstå som følge av feiltolking av innholdet i eller feil i innholdet i dette fagforumet eller i de interaktive kurs det er forbindelse til.

Ex grunnleggende (E-læring)

Lær å jobbe sikkert i eksplosjonsfarlige områder. Kurs for elektro-, automasjons- og annet personell.

Les mer

FSE Lavspenning (E-læring)

Har du tatt ditt årlige FSE-kurs? Opplæringen er lovpålagt og øker sikkerheten for deg som jobber med elektriske anlegg.

Les mer

Fiskalmåling - Kombinerte måleusikkerheter (Klasserom)

Les mer

Mengdemåling (Klasserom)

Grunnleggende kurs om målestasjoner olje/gass/fakkel.

Les mer

Ptil/IEC 61892-serien (Offshore) rev. 2019 (Klasserom)

Kurs for elektrikere, automatikere, ingeniører og annet personell som arbeider med eller prosjekterer elektriske anlegg offshore.

Les mer

Reguleringsteknikk grunnleggende (Klasserom)

Praktisk og teoretisk kurs i grunnleggende reguleringsteknikk.

Les mer
nor