Trykkluft VentilvalTrykkluft Ventilval

Trykkluft Ventilval

Ingar Hjelle
Ingar Hjelle

Hei,

Eg skal velje ein ventil for regulering av trykkluft. 

Korleis bereknar ein kva ventil ein bør bruke for å oppnå korrekt mengde luft ut?

Dersom ein har ein kompressor som leverer f.eks. 2400l/m på 7,5 bar fram til ventilen, men ønskjer å regulere mellom 0-500 l/m ut frå ventilen, kva ventil treng ein då? Etter ventilen går lufta ut under vatnet på ca.10m

Kan ein nytte ein ventil som er samme dimensjon som røyra ein brukar ellr må ein tilpasse Kv-verdien til ventilen. Trykk luft er vel litt vansklegare med tanke på at det er komprimerbart.

Re: Trykkluft Ventilval

Re: Trykkluft Ventilval
Rune Øverland
Forumleder

Hei Ingar,

Tusen takk for spørsmålet, og din ventilnysgjerrighet!

 

1. Ventilberegninger basert på IEC 60534

https://www.samsongroup.com/document/t00050en.pdf

Denne ventilprodusenten har laget en fin guide på ventildimensjonering, også for gassapplikasjoner. 

Ventildimensjonering

 

2. Din applikasjon

Din størrelse P1 = 7,5 barg, og P2 = 1 barg (tilsvarer 10 meter vannsøyle). Dette gir et trykkfall over ventilen på deltaP = 6,5 bar. Dette innebærer at du skal bruke denne formelen:

Ventildimensjonering gass

Du må huske å gjøre omregning av din strømningsrate (500 liter per minutt) om til antall kubikkmeter per time (Vg). Tettheten (Rho) settes lik 1 (= luft).

Legg også merke til at temperaturen (T1) skal oppgis i antall Kelvin (dvs antall grader celsius + 273). Trykket P1 skal oppgis i forhold til absolutt vakuum, og blir i dette tilfellet lik 8,5 barA.

Nå kan du ta mange av våre klasseromskurs som webinar på nett.
Interaktivt og med instruktør.

Trainor AS fraskriver seg ethvert ansvar for hendelser og skader, herunder følgeskader som måtte oppstå som følge av feiltolking av innholdet i eller feil i innholdet i dette fagforumet eller i de interaktive kurs det er forbindelse til.

Vi beklager! Trainor.no støtter dessverre ikke lenger eldre versjoner av Internet Explorer.

Oppgrader til en nyere versjon her eller bytt nettleser, feks. til Google Chrome.

For mer informasjon eller hjelp, kontakt oss.

Trainor behandler personopplysninger og benytter cookies. Les mer her.
nor