Logg inn

for å få tilgang til dine kurs, sikkerhetskort og mye annet.

Logg inn

for å få tilgang til dine kurs, sikkerhetskort og mye annet.

Vinsj styring, forskrifter, norm

Vinsj styring, forskrifter, norm

SNS
SNS

Hvilket forskrifter,norm vil en vinsj styring falle under? Er det maskinforskriftene som vil gjelde?

Vinsj for løfting eller trekking med radio fjernstyring og egen kontrollboks med trykknapper for lokal styring.

Re: Vinsj styring, forskrifter, norm

Re: Vinsj styring, forskrifter, norm
Rune Øverland
Forumleder

Hei SNS,

Tusen takk for spørsmålet. Ja, du gjør riktig vurdering.

 

1. Forskrift om maskiner

https://lovdata.no/dokument/SF/forskrift/2009-05-20-544

Denne forskriften gjelder blant annet for maskiner. Og, maskiner er i denne forskriften definert som en enhet som er utstyrt med eller beregnet til å utstyres med et drivsystem, som ikke kommer fra direkte drivkraft fra mennesker eller dyr, og som består av sammensatte deler eller komponenter, hvor minst en del er bevegelig og som er sammensatt for et bestemt bruk.

Jeg vurderer at din vinsj kommer innunder forskriftsdefinisjonen av maskin.

 

2. NEK EN 60204: Maskinsikkerhet - elektrisk utstyr på maskiner

Forskrift om maskiner gir ingen direkte henvisning til standarden NEK EN 60204, men dette er myndighetenes sentrale henvisningsdokument for å oppfylle forskriftens krav.

Du er således ikke forpliktet til å følge NEK EN 60204, men det er en sterk anbefaling å gjøre dette. Det bemerkes at standarden om maskinsikkerhet kun spesifiserer det elektriske utstyret. 

I starten av standarden (punkt 2) er det listet opp normative referanser som standarden henviser til. Et eksempel på henvisning er standarden IEC 60364. Denne kjenner vi igjen som den norske oversettelsen NEK 400.

I tillegg 'I til standarden NEK EN 60204 er det listet opp tilgjengelige standarder som gjelder for dokumentasjon og informasjon av det elektriske anlegget og utstyret for maskinen.

Re: Vinsj styring, forskrifter, norm

SNS
SNS

takk for svar

Re: Vinsj styring, forskrifter, norm

Re: Vinsj styring, forskrifter, norm
Rune Øverland
Forumleder

3. Forskrift om elektromagnetisk kompatibilitet

Vi kan vel også ta med denne forskriften:

https://lovdata.no/dokument/SF/forskrift/2017-10-10-1597

I vedlegg 1 til denne forskriften har vi:

1. Allmenne krav

Apparater og faste installasjoner skal være konstruert og produsert i tråd med den nyeste utviklingen slik at

a)

den elektromagnetiske forstyrrelsen som oppstår, ikke er sterkere enn at radio- og telekommunikasjonsutstyr eller andre apparater og faste installasjoner kan fungere som planlagt

b)

det har en grad av immunitet mot elektromagnetisk forstyrrelse som kan forventes i forbindelse med tilsiktet bruk, som gjør at det fungerer uten at den planlagte yteevnen reduseres i uakseptabel grad.

Re: Vinsj styring, forskrifter, norm

CAS
CAS

Hei
Jeg har bakgrunn fra bransje hvor slike maskiner er aktuelt.
Jeg oppfatter at vinsjen din brukes til løft.
Da er det maskinforskriften som gjelder, denne er basert på NS-EN 12100 (mekanisk) og i ditt tilfelle NS-EN 60204-32 (elektrisk standard for kran).

Hvis vinsjen er fra før 1998 vil NS 5513 være gjeldene.

Avhengig av bruksområde og byggestørrelse er det fort andre krav som slår inn. Krav om dobbel brems, krav om overlastvern for de mekaniske kreftene, krav om redundans, spesielle krav om endebrytere og servicebrytere, sikkerhetsklasser osv.

Trainor Elsikkerhet AS fraskriver seg ethvert ansvar for hendelser og skader, herunder følgeskader som måtte oppstå som følge av feiltolking av innholdet i eller feil i innholdet i dette fagforumet eller i de interaktive kurs det er forbindelse til.

Ex grunnleggende (E-læring)

Lær å jobbe sikkert i eksplosjonsfarlige områder. Kurs for elektro-, automasjons- og annet personell.

Les mer

FSE Lavspenning (E-læring)

Har du tatt ditt årlige FSE-kurs? Opplæringen er lovpålagt og øker sikkerheten for deg som jobber med elektriske anlegg.

Les mer

Fiskalmåling - Kombinerte måleusikkerheter (Klasserom)

Les mer

Mengdemåling (Klasserom)

Grunnleggende kurs om målestasjoner olje/gass/fakkel.

Les mer

Ptil/IEC 61892-serien (Offshore) rev. 2019 (Klasserom)

Kurs for elektrikere, automatikere, ingeniører og annet personell som arbeider med eller prosjekterer elektriske anlegg offshore.

Les mer

Reguleringsteknikk grunnleggende (Klasserom)

Praktisk og teoretisk kurs i grunnleggende reguleringsteknikk.

Les mer
nor