Logg inn

for å få tilgang til dine kurs, sikkerhetskort og mye annet.

Logg inn

for å få tilgang til dine kurs, sikkerhetskort og mye annet.

tidsstyring av lys

tidsstyring av lys

el-gen
el-gen

Jeg bygger en tavle som inneholder deriblant multifunksjonrele (timer) for styring av lys. Timeren vil jeg ha til å tre i kraft når døgnuret er i off. ¨Har koblet opp alt og fulgt prinsippskjemmaet til tidsrelet uten hell. Jeg har brukt Y1(B1) pulsinngang på tidsrelet og lagt kontaktsett NO over spolen på kontaktoren for lysene: Mulig jeg har oversett noe og ikke helt har forstått timerens virkemåte.

Re: tidsstyring av lys

Re: tidsstyring av lys
Rune Øverland
Forumleder

Har du noe produktark/dataark på dette multifunksjonreléet du kan dele med oss?

Trainor Elsikkerhet AS fraskriver seg ethvert ansvar for hendelser og skader, herunder følgeskader som måtte oppstå som følge av feiltolking av innholdet i eller feil i innholdet i dette fagforumet eller i de interaktive kurs det er forbindelse til.

Ex grunnleggende (E-læring)

Lær å jobbe sikkert i eksplosjonsfarlige områder. Kurs for elektro-, automasjons- og annet personell.

Les mer

FSE Lavspenning (E-læring)

Har du tatt ditt årlige FSE-kurs? Opplæringen er lovpålagt og øker sikkerheten for deg som jobber med elektriske anlegg.

Les mer

Fiskalmåling - Kombinerte måleusikkerheter (Klasserom)

Les mer

Mengdemåling (Klasserom)

Grunnleggende kurs om målestasjoner olje/gass/fakkel.

Les mer

Ptil/IEC 61892-serien (Offshore) rev. 2019 (Klasserom)

Kurs for elektrikere, automatikere, ingeniører og annet personell som arbeider med eller prosjekterer elektriske anlegg offshore.

Les mer

Reguleringsteknikk grunnleggende (Klasserom)

Praktisk og teoretisk kurs i grunnleggende reguleringsteknikk.

Les mer
nor