Logg inn

for å få tilgang til dine kurs, sikkerhetskort og mye annet.

Logg inn

for å få tilgang til dine kurs, sikkerhetskort og mye annet.

Kurs i varme arbeider

Kurs i varme arbeider

Jannicke Waage
Jannicke Waage

Hvilke regler gjelder for varme arbeider på båt, som f.eks vedlikeholdsarbeid.

Mvh

Jannicke

Re: Kurs i varme arbeider

Re: Kurs i varme arbeider
Rune Øverland
Forumleder

Med forbehold med hva som defineres som båt i ditt tilfelle.

Forskrift om utførelse av arbeid, bruk av arbeidsutstyr og tilhørende tekniske krav (forskrift om utførelse av arbeid) gjelder blant annet for skip. Og, dennes kapittel 5 tar for seg myndighetene krav til utførelse av varmt arbeid.

https://lovdata.no/dokument/SF/fo...11-12-06-1357/KAPITTEL_2-4#%C2%A75-1

Blant annet har vi 

§ 5-3.Opplæring i varmt arbeid
Arbeidsgiveren skal sørge for at arbeidstakere som utfører varmt arbeid, og verneombudet får opplæring i

a) arbeidsmetoder
b) bruk av arbeidsutstyr
c) bruk av personlig verneutstyr.

 

Se også Forskrift om sveising, sveiseutstyr, varmt arbeid og oppbevaring av gassflasker på skip:

https://lovdata.no/dokument/SF/forskrift/2002-04-25-422

Trainor Elsikkerhet AS fraskriver seg ethvert ansvar for hendelser og skader, herunder følgeskader som måtte oppstå som følge av feiltolking av innholdet i eller feil i innholdet i dette fagforumet eller i de interaktive kurs det er forbindelse til.

Adgang til elektriske anlegg (E-læring)

Tenker du på sikkerhet når du utfører arbeidet ditt i elektriske anlegg? Hold deg oppdatert slik at du ikke utsetter deg selv eller andre for fare.

Les mer

Aktiviteter nær kraftledninger og kabler i bakken (E-læring)

Hvordan jobbe trygt nær elektriske anlegg? Lær å ta riktige avgjørelser og risikovurderinger. Kurs for anleggsarbeidere, bønder, skogsarbeidere m.fl.

Les mer

Farlig verktøy / HMS på arbeidsplassen (E-læring)

Les mer

Førstehjelp ved strømulykker (E-læring)

Skaff deg kunnskapen du trenger slik at du vet hvordan du skal opptre i en ulykkessituasjon. Kurset tilfredsstiller myndighetskrav.

Les mer

Utfylling av arbeidsinstruks til varme arbeider (E-læring)

Målet med dette kurset er å bidra til å gjøre arbeidshverdagen tryggere. Etter fullført kurs skal kurstaker ha fått en utvidet forståelse for hvordan arbeidsinstruksen kan brukes som en sjekkliste for å trygge arbeidsplassen. I tillegg vises praktiske eksempler på problemstillinger man kan møte, og hvordan de løses.Kurset er gratis, og kan tas så ofte man ønsker.

Les mer

Varme arbeider - sertifisering (E-læring)

Du som driver med sveising, skjæring, sliping, bruk av varmluftsverktøy eller annen bruk av åpen ild trenger sertifikat i varme arbeider. Kurset får du hos oss.For å få sertifikat trenger du i tillegg praktisk slukkeøvelse

Les mer
nor