Logg inn

for å få tilgang til dine kurs, sikkerhetskort og mye annet.

Logg inn

for å få tilgang til dine kurs, sikkerhetskort og mye annet.

ESG

Dedikert til de høyeste bærekraft standarder

Sikkerhet er selve grunntanken bak Trainor. Vi er dedikert til sikkerhet. Gjennom kompetanseheving øker vi sikkerheten på den enkelte byggeplass, og forebygger ulykker som i ytterste konsekvens kan føre til tap av liv og enorme miljøødeleggelser.  

Vi jobber aktivt for et raust, inkluderende og tillitsbasert arbeidsmiljø med stor takhøyde, trivsel og arbeidsglede. I en stadig skiftende bransje fortsetter vi utrettelig vår søken etter nye løsninger som bidrar til en grønnere verden. Vi i Trainor er stolte av å dele fremgangen vår i samsvar med miljø-, sosiale- og forretningsetiske prinsipper, mens vi fortsetter å forbedre oss selv og redusere vårt fotavtrykk. 

Bærekraftarbeid gjenspeiles i våre kjerneverdier

Modig

Modig

Vi tør å utfordre oss selv, vår virksomhet og bransjen i arbeidet for en bedre verden. 
Tett på

Tett på

Vi bryr oss, og er tett på bransjen, kundene og myndighetene med solide faglige perspektiver og digitale løsninger på bransjens utfordringer, hele tiden med blikket rettet mot en grønnere klode. 
Nysgjerrig

Nysgjerrig

Vi søker nye løsninger, metoder og kunnskap, og tester nye ideer som kan bidra til å forbedre læring og redusere fotavtrykk. 

Vi bryr oss om mennesker og miljø

Gjennom flere år som bransjeledende på digital opplæring bidrar vi til å redusere behovet for arbeidsreiser i forbindelse med kurs og opplæring. Gjennom en stadig større portefølje av moderne e-læringkurs og webinar reduserer vi våre egne fotavtrykk, så vel som våre kunders. Når vi likevel må reise, klimakompenseres våre flyreiser, slik at avtrykkene vi selv setter, bidrar til å kutte miljøavtrykk andre steder.
100%
av våre flyreiser blir klimakompensert
156
e-læringskurs og webinarer i vår portefølje
95 000
digitale kursgjennomføringer i året
63
eNPS
*Employee Net Promotion Score
Trainorfolk spiller hverandre gode

Trainorfolk spiller hverandre gode

Vi er så gode som vi er på grunn av folka våre. I flere tiår har vi tiltrukket oss skarpe hoder, innovative sjeler og kreative tenkere. Og de aller fleste blir lenge. Det er fordi vi jobber aktivt med arbeidsmiljø, kultur og helse. Vi tror at når man trives og har det gøy på jobb, yter man bedre og produserer mer. At god balanse mellom jobb og fritid holder stressnivået i sjakk og gjør at folk orker mer, holder seg friske og står lengre i jobb. Trainorfolk respekterer hverandre, bryr seg om hverandre og spiller hverandre gode.

Vi engasjerer oss sosialt og i nærmiljøet

Gjennom de siste årene har vi blant annet støttet: 
 • UNICEF World Gifts: Covid-19-vaccines
 • Stiftelsen Norsk Luftambulanse
 • Kirkens Bymisjon Tønsberg
 • Sykehustrikserne, Sentralsykehuset i Vestfold
 • Revolve NTNU
 • Trio – dansekveld for psykisk utviklingshemmede i Tønsberg
Vi engasjerer oss sosialt og i nærmiljøet
En hjelpende hånd til Ukraina

Bilde: Elena Mozhvilo fra Unsplash

En hjelpende hånd til Ukraina

Det er lett å føle seg maktesløs i en verdenssituasjon som denne. Selv om ingen kan gjøre alt, kan alle gjøre noe. Vi har donert kr 500,- pr ansatt i Trainor Group til Røde Kors sitt humanitære arbeid i Ukraina, noe som resulterte i nesten 50 000,- til livsviktig nødhjelpsarbeid. Vi oppfordrer flere til å bidra med det de kan. Det enkleste er å gjøre det her: https://www.rodekors.no/stott-arbeidet/gi-en-gave/nodhjelp-til-ukraina/

Bærekraft er et stort begrep, det rommer mye og målet kan lett forsvinne i svada og gode intensjoner. Derfor jobber vi hver dag med å bryte det ned i konkrete tiltak og identifisere områder der vi kan gjøre en forskjell. Å merke engasjementet blant våre ansatte, ideene til forbedringer og motet og viljen til å utfordre seg selv og hverandre for å nå større mål, gjør meg stolt hver dag.
Leder for kommunikasjon, HR og samfunnsansvar
Eva Nordskog
Leder for kommunikasjon, HR og samfunnsansvar

Våre mål

Miljø

 • Minimere utslipp av klimagasser ved å redusere jobbreiser i forbindelse med opplæring, kurs- og møtevirksomhet 
 • Betydelig redusere risikoen for hendelser med miljøfarlige konsekvenser 
 • Redusere fotavtrykk ved energieffektivisering, resirkulering og incentiver for grønnere transportvalg 
Miljø
Sosialt

Sosialt

 • Sunn balanse mellom arbeid og privatliv 
 • Høy jobbtilfredshet og glade medarbeidere 
 • Støtte opp under nærmiljøtiltak og sosiale formål 

Forretningsetiske forhold

 • Formelt og gjennom handling fremme inkludering og mangfold på arbeidsplassen 
 • Iverksette og kommunisere beste praksis AML, ABC og etiske retningslinjer 
 • Fremme politikk for likestilling og like muligheter for ansatte 
Forretningsetiske forhold

FNs bærekraftsmål

Trainor anerkjenner og forplikter oss til å aktivt jobbe for FNs bærekraftsmål. De åtte bærekraftsmålene vi bidrar mest på er:

Presse contact
Kontakt oss for mer informasjon

Pressekontakt - Trainor Elsikkerhet AS

Eva Nordskog

Telefon: +47 908 755 44
nor