Logg inn

for å få tilgang til dine kurs, sikkerhetskort og mye annet.

Logg inn

for å få tilgang til dine kurs, sikkerhetskort og mye annet.

Beregning av spenningsfall

Spenning UN
Antall faser
Ledermateriale
Tverrsnitt kabel (mm2)
Kabellengde (m) *
Strøm (A) *
Cos phi *

I denne kalkulatoren kan du på enkel måte beregne antatt totalt spenningsfall i kabler, og få en indikasjon på antatt prosentvis spenningsfall i en installasjon. 

I beregningen er standardverdien for resistivitet satt til 0.0175 ohm*mm2/m for kobber (cu), alternativt 0,029 ohm*mm2/m for aluminium (al).

Kalkulatoren er bare ment som et enkelt verktøy for å vurdere spenningsfallet, og erstatter på ingen måte kravet om beregning og dokumentasjon av et elektrisk anlegg med anerkjente metoder. Trainor påtar seg intet ansvar for bruken av resultatene fra kalkulatoren.

nor