Innhold

  • Hva er Sikkerhetskort.no og hvem passer det for?
  • Oversikt over adgangstillatelser og nøkler
  • Kompetanse og opplæring
  • Sikkerhetskort i app
  • Integrasjon med egne systemer
  • Bedriftstilpasninger