INNHOLD:

  • Hvordan blir den nye versjon av NEK 410?
  • Har det skjedd noe med IEC 60092-507 – Mindre fartøyer?
  • Hva kommer fremover?
  • Nye og eksisterende kurs fra Trainor innenfor dette fagområdet