Jordplatemåling

JordplatemålingJordplatemålingJordplatemåling

Jordelektroden skal ivareta sikkerheten i det elektriske anlegget. Den er avhengig av god forbindelse mot omkringliggende jordsmonn og fuktighetsgraden der. Derfor er det viktig at prosjektering og utforming av elektroden tilpasses både funksjon og plassering.

En velfungerende jordelektrode ivaretar driftssikkerheten i el-installasjoner og signalanlegg. Feil på jordelektroden kan føre til farlige berøringsspenninger. Det kan også være risiko for at betydningsfult elektronisk utstyr ikke fungerer eller er tilstrekkelig beskyttet mot overspenninger.

Måling med fullskalametoden

Det finnes ulike metoder for å måle overgangsmotstanden for jordelektroder. Trainor benytter en fullskalametode, som gir verdifulle tilleggsopplysninger om måleoppsett, blant annet om det er benyttet tilstrekkelig avstand fra elektrode, om jordsmonnet er homogent, beregning av avstand til referansepunkt, påvirkning fra andre jordingsnettverk og så videre. Dokumentasjonen inneholder alle relevante parametre som har betydning for fremtidige kontollmålinger. 

Mangel på kunnskap om sikre målemetoder har ført til bruk av usikre metoder for måling av overgangsmotstand. Et eksempel er den såkalte 62%-regelen. I denne metoden benyttes kun ett målepunkt, som lett kan føre til unøyaktighet på grunn av uhomogent jordsmonn og direkte eller indirekte returkoblinger i måleoppsettet. Slik kan store målefeil oppstå. Liknende feil skjer dersom det benyttes systemjordtenger på komplekse industrielektroder, transformatorkiosker i distribusjonsnettet eller høyspenningsmaster med mer enn én jordelektrode. Systemjordtenger og høyfrekvenstestere for jordmotstandsmåling kan vise usanne verdier fordi det er usikkert hva som måles (kontinuitet eller overgangsmotstand).

Riktig utstyr og erfaring

Jordmotstandsmåling krever spesialkompetanse og avansert måleutstyr. Som kunde hos Trainor får du full oppfølging av kvalifisert personell med høy kompetanse på målemetoder og -utstyr. Våre ingeniører observerer og gir uoppfordret melding om andre forhold ved distribusjonsnettet som er av betydning for bedriften. Vi tilbyr også dine medarbeidere å delta i måleoppdraget for å lære noen av grunnprinsippene i måleteknikkene. Trainor har også utviklet et nytt system for administrasjon av elektroniske målebrev for jordplatemåling. Les mer om vår database for jordplatemåling her.

Kontaktpersoner

-

Tore Solhaug

Teknisk leder - Trainor Kontroll og Måling AS

Telefon:    481 28 766
E-post:    tore.solhaug@trainor.no

Vi beklager! Trainor.no støtter dessverre ikke lenger eldre versjoner av Internet Explorer.

Oppgrader til en nyere versjon her eller bytt nettleser, feks. til Google Chrome.

For mer informasjon eller hjelp, kontakt oss.

Trainor behandler personopplysninger og benytter cookies. Les mer her.
nor