Jordplatemåling

Jordelektroden skal ivareta sikkerheten i det elektriske anlegget. Den er avhengig av god forbindelse mot omkringliggende jordsmonn og jordingssystemet. Feil på jordelektroden kan føre til farlige berøringsspenninger. Det kan også være risiko for at betydningsfullt elektronisk utstyr ikke fungerer eller er tilstrekkelig beskyttet mot overspenninger.

Vi tilbyr kontroll og dokumentasjon av jordelektroder på:

  • Distribusjonsnett
  • Linjenett
  • Industrianlegg
  • Sekundærstasjoner
  • Kraftstasjoner

Måleteknikk

Det finnes ulike metoder for å måle overgangsmotstanden og kvaliteten av jordelektroder. Vi tilpasser målemetode etter kundens ønske og omfanget av anlegget. Som kunde hos Trainor får du full oppfølging av kvalifisert personell med høy kompetanse på målemetoder og -utstyr. Resultatet av kontrollen blir analysert og dokumentert i forhold til gjeldende forskriftskrav for jordingssystemer.