Avbestillingsvilkår

E-læringskurs
Frist for avbestilling er 14 dager etter registrert ordre. Kurs som er startet refunderes ikke.

E-læringskurset må startes innen et år fra registrert ordre og vil være tilgjengelig i 8 uker etter oppstart. Et unntak er kurs i Varme arbeider, som er tilgjengelig i 3 uker etter oppstart.

Klasseromskurs
Frist for avbestilling er 10 virkedager (14 kalenderdager) før kurset starter. Avbestilling senere enn 10 virkedager (14 kalenderdager) før kurset starter belastes med 20 % av kursavgiften. Avbestilling senere enn 5 virkedager (7 kalenderdager) før kurset starter belastes med full avgift.

Ansvarsfraskrivelser

Trainor Elsikkerhet AS fraskriver seg ethvert ansvar vedrørende hendelser og skader, herunder følgeskader, som måtte oppstå som følge av feiltolkning av innholdet eller feil i innholdet i kursene.

Angrerett

Angrerettsskjema

Angreskjema forbrukere Trainor.pdf 27,05 kB

Ved korrekt utfylt skjema anses opplysningene i angrerettloven § 8 første ledd bokstav h, i og j, jf. annet ledd, gitt.

Angrerett

Du har rett til å gå fra denne avtalen innen 14 dager uten å oppgi noen grunn for dette. Angrefristen utløper 14 dager etter inngåelse av avtalen.

For å kunne bruke angreretten må du underrette oss
Trainor Elsikkerhet AS, Postboks 554, 3101 Tønsberg, post@trainor.no
på en utvetydig måte om din beslutning om å gå fra avtalen (for eksempel i et brev sendt med post, telefaks eller e-post).

Du kan benytte det vedlagte angreskjemaet, men det er ikke obligatorisk.

For å overholde angrefristen er det tilstrekkelig at du sender meldingen om at du vil bruke angreretten før angrefristen utløper.

Virkningene av at angreretten brukes

Dersom du går fra denne avtalen, skal vi tilbakebetale alle betalinger vi har mottatt fra deg, herunder leveringskostnadene (med unntak av tilleggskostnader som følge av at du har valgt en annen type levering enn den billigste typen standardlevering vi tilbyr), uten nødig opphold og i alle tilfeller senest 14 dager etter den dag vi mottar melding om din beslutning om å gå fra denne avtalen.

Vi foretar tilbakebetalingen med samme betalingsmiddel som du benyttet ved den opprinnelige transaksjonen, med mindre du uttrykkelig har avtalt noe annet med oss.

I alle tilfeller vil du ikke bli pålagt noe gebyr som følge av tilbakebetalingen.

Trond Løfquist
KONTAKT OSS FOR MER INFORMASJON

Salgskontakt - Trainor Elsikkerhet AS

E-post: salg@trainor.no

Telefon: +47 33 37 89 00