Alle nyheter

3 ISO-sertifiseringer til Trainor

-Vi er stolte av å ha oppnådd resertifisering i ISO 9001 og sertifisering i ISO 14001 og 27001, sier CEO i Trainor, Stian Martinsen.

Vi er stolte av å ha oppnådd resertifisering i ISO 9001 og sertifisering i ISO 14001 og 27001, sier CEO i Trainor, Stian Martinsen. ISO-sertifiseringene gjenspeiler Trainors forpliktelse til kvalitetsstyring, miljøbevissthet og informasjonssikkerhet, og er utstedt av Nemko.

ISO 9001 er en internasjonalt anerkjent standard for kvalitetsstyringssystemer. Trainor ble for første gang sertifisert i standarden i 2014, og har fulgt alle årlige oppfølgingsrevisjoner og resertifisering hvert tredje år siden den gang.

Kvalitetsledelse siden 2014

– Med kvalitetsledelsessystemet forplikter vi oss til å jobbe systematisk for å møte kundenes forventninger, forbedre oss kontinuerlig, og levere produkter og tjenester av høy kvalitet, forklarer Martinsen. Resertifisering i ISO 9001 styrker Trainors posisjon som en betrodd partner for sine kunder, og understreker selskapets urokkelige søkelys på kundetilfredshet.

Jobber for å redusere fotavtrykk

I tillegg til ISO 9001, er Trainor for første gang sertifisert i ISO 14001 og ISO 27001. ISO 14001 er en globalt anerkjent standard for miljøstyringssystemer, og legger vekt på selskapets forpliktelse til å minimere sin miljøpåvirkning, overholde gjeldende forskrifter og iverksette bærekraftig praksis i hele sin virksomhet.

– Bærekraft og samfunnsansvar er grunnleggende viktig for oss, sier Leder for Kommunikasjon, HR og Bærekraft i Trainor, Eva Nordskog, og viser til at Trainors misjon er å trygge liv og verdier gjennom å øke kunnskapen og bevisstheten om elsikkerhet.

- Sertifisering i ISO 14001 har vært en lærerik og utviklende reise. Sertifikatet gjenspeiler våre forpliktelser til samfunnsansvar og vår kontinuerlige innsats for å minimere våre miljøavtrykk, sier hun.

Informasjonssikkerhet i høysetet

ISO 27001 er den internasjonale standarden for ledelsessystemer for informasjonssikkerhet.

– Med denne sertifiseringen bekrefter vi vår forpliktelse til å beskytte kundenes sensitive informasjon, sikre datakonfidensialitet, integritet og tilgjengelighet, sier Lars Bratli, teamleder for Trainors digitalteam. I arbeidet som ligger bak sertifiseringen, har Trainor demonstrert sin evne til å effektivt håndtere risiko, beskytte mot mulige datainnbrudd og opprettholde høyeste nivå av informasjonssikkerhetspraksis.

Det er HMS- og kvalitetskoordinator Ingunn Stensgård som har koordinert arbeidet med ISO-sertifiseringene.

- Sertifiseringene er en bekreftelse på Trainors dedikasjon til kvalitet, miljøansvar og informasjonssikkerhet, sier hun.

– Vi er stolte over å være re-sertifisert i ISO 9001, og å ha oppnådd sertifisering i ISO 14001 og ISO 27001 Med dette kan vi forsikre våre kunder og samarbeidspartnere om at vi overholder de høyeste standarder i alle deler av virksomheten vår, sier Stian Martinsen.

Proaktiv og ansvarlig

Ved å oppfylle de strenge kravene som er fastsatt av ISO, understreker Trainor sin forpliktelse til kontinuerlig forbedring og kundetilfredshet. Sertifiseringen er en bekreftelse på Trainors proaktive tilnærming til miljøbeskyttelse og informasjonssikkerhet, og forsikrer kunder og interessenter om selskapets ansvarsfulle praksis.

– Vi er dedikert til å opprettholde disse sertifiseringene og vil fortsette å levere enestående tjenester og produkter, samtidig som vi opprettholder ISO-prinsippene. Vår forpliktelse til kvalitet, bærekraft og informasjonssikkerhet er avgjørende for vår fremtidige vekst og suksess, avslutter Stian Martinsen.