Rolf Kinck
Tekst: Rolf Kinck
Sales Manager Norway
Alle nyheter

Ny konferanse skal styrke sikkerhetskompetansen i Ex-områder

Trainor arrangerer sin første konferanse for å styrke sikkerheten og kompetansen i eksplosjonsfarlige områder. «Ex-kompetanse 2024» samler eksperter og fagfolk fra ulike industrier for å dele verdifulle erfaringer og kunnskap.

Konferansen finner sted på Hotel Klubben i Tønsberg 3.–4. september 2024, og retter seg mot elektro- og mekanisk fagpersonell, engineering, samt ledere, og administratorer i offshore, oljeservice, industri og offentlig sektor. Her vil fagfolk og produktleverandører presentere problemstillinger, løsninger, teknologi og erfaringer som bidrar til økt kompetanse om sikkerhet i eksplosjonsfarlige områder.


Fokus på kompetansedeling

Målet med konferansen er å forbedre forståelsen av eksplosjonsfarlige områder og øke sikkerheten gjennom deling av erfaringer og kunnskap. Foredrag og utstillinger vil vise hvordan du kan ivareta sikkerheten i slike områder gjennom tilstrekkelig kompetanse, risikoforståelse og en økt forståelse av vedlikehold og inspeksjon.


– Vi vil fokusere på å øke sikkerhetsforståelsen for både elektriske og ikke-elektriske tennkilder i Ex-områder, samt belyse viktigheten av vedlikehold og inspeksjon av utstyr i disse miljøene – offshore, på land og i industrielle områder. Dette inkluderer også å se nærmere på myndighetenes rolle i tilsyn og kompetansekrav, forklarer Rolf Kinck, Sales Manager Norway i Trainor.


Solide foredragsholdere

Trainor har invitert foredragsholdere med solid ekspertise og lang erfaring innen Ex-områder. Blant annet skal Geir Ottersen, spesialrådgiver innen tennkilde-problematikk i Equinor, holde et foredrag om ikke-elektriske tennkilder. Dag Ivard Roald fra Adeptor vil presentere nyheter i 2024-utgaven av IEC 60079-14, og representanter fra Havindustritilsynet, Arbeidstilsynet og Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB) vil diskutere kompetanseheving, tilsynsaktiviteter og oppfølging av avvik.


Etterspørsel i markedet

Etter stor suksess med tidligere konferanser og med 30 års erfaring innen Ex, har Trainor svart på markedets og myndighetens etterspørsel etter kompetanseheving innen Ex-områder.

– Dette er et naturlig tidspunkt for Trainor å arrangere en slik konferanse. Vi tar sikte på å fylle storsalen på Klubben, avslutter Rolf Kinck.


For mer informasjon og påmelding, se: trainor.no/ex-kompetanse