Rolf Kinck
Tekst: Rolf Kinck
Sales Manager Norway
Alle nyheter

Nytt EMF-kurs fra Trainor skal skape sikrere arbeidsmiljøer for landanlegg, skip og offshore-bransjen

Forskning viser at jo mer relevant og tilpasset opplæringen er for mottakeren, jo bedre fester kunnskapen seg. Nettopp derfor har Trainor lansert et nytt EMF-kurs spesialtilpasset til bransjene landanlegg, skip og offshore.

Kurset gir verdifull innsikt og kompetanse om elektromagnetiske felt for både utøvende fagfolk og deres arbeidsgivere. Blant annet hvordan man skal oppfylle forskriftskrav, klarlegge og vurdere situasjoner for å unngå uønskede helseeffekter og unngå farlig elektromagnetisk stråling.

– Dette kurset er utformet for å forbedre arbeidssikkerheten og sørge for at profesjonelle innenfor disse sektorene forstår hvordan de kan jobbe trygt og unngå eksponeringer i slike omgivelser, sier Rolf Kinck i Trainor.

Forståelse forebygger farer

Kurset gir deltagerne en god forståelse av farene knyttet til elektromagnetiske felt på skip, offshoreinstallasjoner og landanlegg.

– Manglende forståelse av EMF kan føre til uheldige situasjoner og med mulige skader. Kurset er skreddersydd for å møte bransjespesifikke behov og utfordringer og gir dem kunnskap, samt verktøyene de trenger, for å iverksette effektive tiltak og gode rutiner, sier Kinck.

Denne forståelsen er avgjørende for å minimere risiko og sørge for at arbeidsmiljøene er trygge. Det samme er også måten kurset er utformet på.

Effektiv e-læring

At kursene er digitale og tilbys som e-læring er det mange fordeler ved.

– Dette gjør det enkelt for fagfolk å få tilgang til opplæringen når som helst og hvor som helst, og det gir en fleksibilitet som er spesielt verdifull i en travel arbeidshverdag, sier Kinck.

Selv om kurset er digitalt, har Trainor jobbet hardt med å skape en digital verden som oppleves relevant. Dette gir deltagerne en realistisk opplæringsopplevelse som bedre forbereder dem på de utfordringene de kan møte i sine daglige oppgaver.

– Kurset viser gjenkjennelige miljøer som etterligner de faktiske arbeidsforholdene i landanlegg, på skip og offshore-installasjoner. Situasjonene som oppstår og er gjenskapt er basert på reelle situasjoner som man vil møte i virkeligheten, sier Kinck.

– Vi er glade for å lansere dette nye EMF-kurset. Vi tror at dette kurset vil bidra til å redusere risikoen og skape tryggere arbeidsmiljøer for alle ansatte, avslutter Rolf Kinck.

Mer informasjon om EMF-kurset finner du her