Rolf Kinck
Tekst: Rolf Kinck
Sales Manager Norway
Alle nyheter

Nytt kurs om elektromagnetiske felt (EMF)

Det kan være stor risiko i tilknytning til elektromagnetisk felt (EMF). Trainors nye e-læringskurs setter seg som mål å gjøre opplæringen enklere og bedre, selvfølgelig i tråd med kravene i Forskrift om utførelse av arbeid (…), kapittel 16. A.

Kurset er beregnet for elektromontører som arbeider og ferdes i høyspentanlegg, og som kan utsettes for elektromagnetisk felt.

Som instruktør og teknisk manusforfatter med spisskompetanse innen måle- og styringsteknikker, har Rune Øverland i Trainor bidratt med uvurderlig innsikt og fagkunnskap i utviklingen av det nye kurset.

- Etter endt kurs skal kursdeltakerne blant annet kunne gjøre tiltak mot eksponering av EMF, samt håndtere gnistutladninger og kontakt-strømmer gjennom tekniske hjelpemidler, sier Rune Øverland.

Dedikert til sikkerhet

Målet med kurset er å gjøre elektromontørene i stand til å følge jobbpakkebeskrivelsen som inneholder tekniske og organisatoriske tiltak. De skal forstå og reflektere over opplæringskrav og informasjon om risiko.

- De skal også kunne bruke personlig verneutstyr, samt ha arbeidsrutiner og -metoder som reduserer risikoen for eksponering, forteller Øverland videre.

Engasjerende læring

Det splitter nye kurset er utviklet av Trainor og tar i bruk selskapets anerkjente og populære virkemidler innen e-læring og sikkerhetskurs. Ved å gjøre opplæringen digital og tilgjengelig som e-læring, tilrettelegges det for effektiv og engasjerende læring som skaper varig kunnskap.

Kursene tilpasses brukernes hverdag og setter problemstillingene i kjente omgivelser. Da blir det enklere å relatere seg til det som skjer. At kursene i tillegg er bygget opp på en måte inspirert av gaming-, film- og underholdningsbransjen, gjør at kunnskapen også er lett å ta til seg. Det skaper varig læring, noe som igjen bidrar til å sikre verdier, redde liv og skape tryggere arbeidsplasser.

Les mer om kurset EMF grunnleggende - høyspenningsanlegg på trainor.no.