Alle nyheter

Tilbyr AUS-lavspenningskurs over hele Norge i egen spesialtilpasset henger

Fra høsten 2023 tilbyr Trainor åpne AUS-kurs rundt om i landet. Det skjer i en spesialtilpasset henger skreddersydd for praktiske og reelle øvelser.

Fra høsten 2023 tilbyr Trainor åpne AUS-kurs rundt om i landet. Det skjer i en spesialtilpasset henger skreddersydd for praktiske og reelle øvelser.

Hengeren er utstyrt med komplette skap som blant annet inneholder skrusikringer, automatsikringer, knivsikringer, effektbryter, kontaktorer og motorvern. Skapene er tilpasset både 230 V IT og 400 V TN-systemer.

For alle som utfører arbeid under spenning
AUS-hengeren gir Trainor mulighet til å kjøre rundt i hele Norge og holde åpne kurs i AUS. Kursene er for alle elektrikere som utfører arbeid under spenning på lavspenningsanlegg. Dette inkluderer blant annet bransjer som installasjon, kraft, maritim, industri, olje- og gass.

– I første omgang har vi satt opp åpne kurs i Tønsberg og på Jessheim, men planen er å kjøre rundt og tilby kurs også i resten av landet, sier Trond J. Løfqvist, Senior Key Account Manager i Trainor.

I tillegg til de åpne kursene kan Trainor bruke AUS-hengeren til å holde bedriftsinterne kurs. Det betyr at bedrifter selv kan booke tilhengeren, en instruktør og få holdt kurset i egne lokaler.

Praktisk tilnærming
AUS-kurset har fokus på en praktisk tilnærming med riktig bruk av verktøy og personlig verneutstyr, samt reelle øvelser. Dette gjør det enklere å se hvordan det faktisk er å jobbe etter FSE-forskriften på et spenningssatt anlegg. AUS-kurset har normalt en varighet på én dag, der første halvdel er teori og neste halvdel praktisk øvelse.

– På den praktiske biten deles kursdeltakerne inn i grupper på to og to som får teste utstyret. Her vil én først være utførende, mens den andre kontrollerer arbeidet som gjøres. Deretter byttes rollene slik at begge får utført jobben som AUS, legger Løfqvist til.

Etter gjennomført opplæring skal kursdeltakerne være i stand til å utføre lavspenningsarbeid under spenning og dermed oppfylle kravet fra FSE-forskriften.

En rekke fordeler
Ved å tilby AUS-kurs i Trainors henger slipper bedriftene å slå av og beslaglegge eget utstyr og anlegg, eller måtte låne tilgang på andres. I tillegg unngår bedriften risikoen som alltid er til stede på et anlegg slik som driftsstans eller i verste fall, personskade.

– Når vi kan kjøre ut med AUS-hengeren med det siste nye - og alt av nødvendig verktøy og utstyr, kreves det lite fra bedriftenes side. De slipper da også hele logistikk- og planleggingsbiten som ofte følger med å sende ansatte på kurs, avslutter Løfqvist.

For mer informasjon om AUS-kurset se: trainor.no/aus-lavspenning eller kontakt Trond J. Løfqvist, Senior Key Account Manager, på trond.lofqvist@trainor.no eller 95 94 12 20.