Trond J Løfqvist in front of the lift door
Tekst: Trond J. Løfqvist
Senior Key Account Manager
Alle nyheter

Trainor lanserer e-læringskurset «Inspeksjon av portabelt elektronisk kommunikasjonsutstyr (EKOM) i Ex utførelse»

Trainor lanserer et nytt e-læringskurs for kontinuerlig inspeksjon av bærbart kommunikasjonsutstyr. Kurset bygger på en nylig utviklet veiledning fra NFEA «Anskaffelse, bruk og vedlikehold av bærbare kommunikasjonsenheter i eksplosjonsfarlige områder». NFEA har utviklet veiledningen i samarbeid med ConocoPhillips, AKER BP og Vår Energi.

Trainor lanserer et nytt e-læringskurs for kontinuerlig inspeksjon av bærbart kommunikasjonsutstyr. Kurset bygger på en nylig utviklet veiledning fra NFEA «Anskaffelse, bruk og vedlikehold av bærbare kommunikasjonsenheter i eksplosjonsfarlige områder». NFEA har utviklet veiledningen i samarbeid med ConocoPhillips, AKER BP og Vår Energi.

Målet med veiledningen er å oppnå en felles anbefaling for håndtering av Ex-sertifisert utstyr fra anskaffelse til EOL (End of Life), på tvers av operatørselskap. Prosessen vil gjelde alt fra utvelgelse, anskaffelse, opplæring til sikker bruk, ettersyn, vedlikehold og erfaringslæring.

Veiledningen omfatter bruk av bærbart kommunikasjonsutstyr i eksplosjonsfarlige områder. Utstyret inkluderer både telefoner, nettbrett, radio, tetra, personsøkere, headset og mikrofoner.

Større eierskap og økt sikkerhet

Trainor lanserer e-læringskurset «Inspeksjon av portabelt elektronisk kommunikasjonsutstyr (EKOM) i Ex utførelse». Kurset vil gi en innføring i Ex-områder og den nye veiledningen. Deltakerne vil lære hvordan inspeksjon og egenkontroll av Ex-utstyr utføres ved bruk av sjekklister, og hva som sikrer trygg bruk i Ex-områder. Feil bruk eller skader på utstyr kan føre til at Ex-enheten blir en potensiell tennkilde i en eksplosiv atmosfære. Kurset gir også viktig opplæring i egenutsjekk av Ex-utstyr og beste praksis for vedlikehold. Egenkontroll reduserer behovet for eksterne kontroller og gir større eierskap til eget utstyr. I tillegg vil det spare både tid og kostander, samtidig som sikkerhet og bærekraft styrkes.

Raskt å gjennomføre

E-læringskurset er i hovedsak rettet mot personer tilknyttet selskapene bak veiledningen, men er åpent for alle som arbeider på offshore-installasjoner og bruker elektronisk kommunikasjonsutstyr i Ex-områder. Kurset kan gjennomføres på 20 minutter og repeteres etter behov.

For mer informasjon om kurset, klikk her eller ta kontakt med Trond J. Løfqvist på trond.lofqvist@trainor.no eller 9594 12 20.