Alle nyheter

Trainor lanserer Ex-kurs spesielt tilpasset ISO-fagene

Det nye elærings-kurset er skreddersydd for grupper som arbeider med isolering, stillas og overflatebehandling. Ved å ta hensyn til de unike behovene til arbeidere innen ISO-fagene og lage et kurs tilpasset dette, vil deltakerne kunne tilegne seg riktig og viktig kunnskap for å utføre jobben trygt og effektivt

Når Trainor lanserer nytt Ex-kurs er med et helt spesifikt mål for øyet. Å sørge for at de som arbeider med isolering, stillas og overflatebehandling i eksplosjonsfarlige områder får kunnskapen de trenger, på en måte som er tilpasset dem.

Det nye elærings-kurset er skreddersydd for grupper som arbeider med isolering, stillas og overflatebehandling. Ved å ta hensyn til de unike behovene til arbeidere innen ISO-fagene og lage et kurs tilpasset dette, vil deltakerne kunne tilegne seg riktig og viktig kunnskap for å utføre jobben trygt og effektivt.

– Ved å tilpasse opplæringen til ISO-fagene og andre relaterte fag, sørger Trainor for at arbeidere får den riktige kompetansen for å kunne utføre jobbene sine på en trygg og effektiv måte. Så vidt vi vet er vi de eneste i Norge som utvikler og tilbyr kurs som er skreddersydd ISO-fagene på denne måten, sier Trond J. Løfqvist i Trainor.

Økende behov for kunnskap

Tradisjonelt har kursene innenfor disse områdene fokusert hovedsakelig på elektropersonell. Imidlertid har det vært et økende behov innenfor mekaniske felt, spesielt i bransjer som plattform- og landbasert petroleumsindustri.

– Vi har samarbeidet tett med store aktører i bransjen for å utvikle kursene og sikre at de dekker de fagspesifikke kravene og utfordringene som ISO-fagene står overfor, fortsetter Løfqvist.

Kurs tilpasset fagfolks behov

Tidligere kurs har ofte inneholdt innhold som ikke var tilstrekkelig relevant for deltakerne, og de hadde et bredere fokus. Trainors fagspesifikke kurs sikrer at kunnskapen som tilegnes er spesifikk og nødvendig for arbeidet innenfor isolering, stillas og overflatebehandling.

Etter gjennomført kurs skal deltakerne ha kunnskap om grunnleggende brann- og eksplosjonsteori, potensielle tennkilder, hvilke regelverk som gjelder og hvordan en skal forstå merkeskilt på utstyr.

– Ved å gjennomføre kurset vil arbeiderne lære å bruke utstyret korrekt og utføre jobben på en sikker og riktig måte, noe som bidrar til å forhindre ulykker og skape trygge arbeidsmiljøer. Vi er trygge på at de vil møte behovene til målgruppen og bidra til å forhindre ulykker på arbeidsplassen, avslutter Trond J. Løfqvist.

For mer informasjon om kurset, klikk her eller ta kontakt med Trond J. Løfqvist på trond.lofqvist@trainor.no eller 9594 12 20.