Alle nyheter

Trainor lanserer internasjonalt forum for fagfolk som arbeider i eksplosjonsfarlige områder.

Trainor sitt digitale forum for fagfolk innen elsikkerhet har blitt en stor suksess. Nå lanseres en internasjonal versjon, spesialtilpasset de som arbeider i eksplosjonsfarlige områder.

Trainor sitt digitale forum for fagfolk innen elsikkerhet har blitt en stor suksess. Nå lanseres en internasjonal versjon, spesialtilpasset de som arbeider i eksplosjonsfarlige områder.

– Å kunne vurdere risikoen ved arbeid i eksplosjonsfarlige områder er viktig. Behovet for kunnskap er økende. Ved å lansere dette forumet og gjøre vår kunnskap tilgjengelig digitalt, åpner vi for at flere kan få svar på det de lurer på direkte fra våre eksperter, sier Morten Aasen i Trainor.

Gir svar på det fagfolk spør om

Med mer enn 1,2 millioner årlige besøk på det norske forumet, er det store forventninger knyttet til den internasjonale lanseringen. Ønsket er at dette blir et etablert fagforum der de som arbeider i eksplosjonsfarlige områder kan stille spørsmål om stort som smått tilknyttet sine arbeidsoppgaver.

– Enten man har spørsmål om beskyttelsesmetoder, utstyrsgrupper, Ex-merking mulige tennkilder eller mer overordnet om ATEX-direktivet, eksplosjonsfare forbundet med støv, normer og forskrifter så er dette en åpen plass for å få svar på det man lurer på, sier Aasen videre.

En kilde til kunnskap

Det er Trainor sine egne eksperter som vil svare på spørsmålene, og de er selv aktive både ved å fungere som moderatorer, svare på konkrete spørsmål og opplyse underveis. Når en diskusjon er ferdig eller et spørsmål besvart, vil alt bli liggende åpent for publikum. På den måten vil forumet bli svært nyttig også i etterkant.

– Over tid vil forumet fungere som et arkiv og kunnskapsdatabase hvor man kan søke seg frem til og finne svar på spørsmål man har, sier Aasen om potensialet på lang sikt.

Internasjonal ekspertise

Trainor sin internasjonale kompetanse og erfaring, både i samarbeid med myndigheter og noen av verdens største selskaper, er essensiell for at et slikt forum skal lykkes.

– Regler og direktiver varierer i forhold til hvor i verden man utfører sitt virke. De som sitter og svarer i forumet har lang og bred internasjonal erfaring, og jobber tett mot myndigheter og bransjeorganisasjoner. Så her kan forum-deltagerne være trygge på svarene de får, og at de kommer direkte fra ledende fageksperter i bransjen, avslutter Aasen.

Det internasjonale forumet er lansert, og du finner det her.