Alle nyheter

Trainor vil bidra til økt kunnskap rundt installasjon av solcelleanlegg

DSB har vært ute og oppfordret til økt elsikkerhet rundt installasjon av solcelleanlegg. Blant annet ved å minne om at alt slikt arbeid skal utføres av kvalifisert personell. Trainor har kompetansen, kursene og viljen til å bidra.

DSB har vært ute og oppfordret til økt elsikkerhet rundt installasjon av solcelleanlegg. Blant annet ved å minne om at alt slikt arbeid skal utføres av kvalifisert personell. Trainor har kompetansen, kursene og viljen til å bidra.

Det installeres stadig flere solcelleanlegg. I takt med økningen stiger også antallet feilinstallasjoner. Noe som igjen leder til betydelige farer og at det forekommer ulykker som både skulle og kunne vært unngått.

Blant dem som har vært bekymret for økningen av feilinstallasjoner, og tar imot DSB sin oppfordring med glede, er Ole Michael Holth og Ole Petter Sørensen i Trainor.

– Solceller er et hett marked for tiden. Det betyr også at det er mange useriøse aktører der ute. At DSB er på ballen og har bedt om at det rettes ekstra oppmerksomhet på solcelleanlegg og arbeidene med dem, synes vi er veldig bra, sier Sørensen.

Nå oppfordrer han alle som arbeider med installasjon av solceller å gjennomføre kurs og sørge for at de er kompetente til å utføre arbeidet på en trygg og pålitelig måte.

Kostbare og livsfarlige feil

Som erfarne fagfolk har Holth og Sørensen sett det meste, også av det de helst ikke vil se. En urovekkende utvikling er at blant aktørene som nå tilbyr montering og installasjon så er det alt for mange som ikke har lov til å utføre jobben de tilbyr.

– Feil installasjon av solcelleanlegg kan ha alvorlige konsekvenser som brann, elektriske sjokk, alvorlige skader på eiendom og mennesker. Disse risikoene understreker betydningen av riktig opplæring og kompetanse hos de som utfører installasjonsarbeidet, sier Sørensen.

– Det er alt fra taktekkere, malere, snekkere og andre ufaglærte som tilbyr og utfører montering. Alt for mange av dem har ikke tillatelse, kunnskap eller kvalifisert personell til å utføre disse jobbene.

I et intervju med Teknisk Ukeblad advarer Holth mot å la ufaglærte gjøre jobben selv om det teknisk sett kan virke som en overkommelig oppgave. Ikke bare er det ulovlig, men også forbundet høy risiko, understreker han.

– Alt slikt arbeid skal utføres av kvalifisert personell med relevant fagbrev, sier han.

Bedriften må også være registrert i Elvirksomhetsregisteret til DSB.

Kurs gir økt kompetanse

Som ledende leverandør og produsent av opplæring og kompetanseutvikling innenfor elsikkerhet tilbyr Trainor en rekke kurs og sertifisering spesielt tilpasset el-bransjen. Blant de mange kursene finnes også to viktige og gode kurs tilknyttet installasjon av solcelleanlegg.

Et av dem er i samarbeid med Zolw og er rettet mer mot takmontører og elektrikere. Det andre går dypere inn i prosjektering og er mer ingeniørrettet.

– Ved å velge riktig opplæring kan man redusere risikoen for feilinstallasjon. Dette vil sikre et pålitelig og sikkert solenergisystem, avslutter Holth.

Les mer om:

Solcelleinstallasjon – innføring

Elektroinstallasjon av solceller

Elsikkerhet 91

Har du noen spørsmål? Ta kontakt med:

Ole Michael, 93 44 53 44, ole.michael.holth@trainor.no