Bærekraftarbeid gjenspeiles i våre kjerneverdier

Bærekraftarbeid gjenspeiles i våre kjerneverdier

Modig

Vi tør å utfordre oss selv, vår virksomhet og bransjen i arbeidet for en bedre verden.

Tett på

Vi bryr oss, og er tett på bransjen, kundene og myndighetene med solide faglige perspektiver og digitale løsninger på bransjens utfordringer, hele tiden med blikket rettet mot en grønnere klode.

Nysgjerrig

Vi søker nye løsninger, metoder og kunnskap, og tester nye ideer som kan bidra til å forbedre læring og redusere fotavtrykk.

Vi bryr oss om mennesker og miljø


Gjennom flere år som bransjeledende på digital opplæring bidrar vi til å redusere behovet for arbeidsreiser i forbindelse med kurs og opplæring. Gjennom en stadig større portefølje av moderne e-læringkurs og webinar reduserer vi våre egne fotavtrykk, så vel som våre kunders. Når vi likevel må reise, klimakompenseres våre flyreiser, slik at avtrykkene vi selv setter, bidrar til å kutte miljøavtrykk andre steder.

ESG data
ESG data

Vi bryr oss om mennesker og miljø

Gjennom flere år som bransjeledende på digital opplæring bidrar vi til å redusere behovet for arbeidsreiser i forbindelse med kurs og opplæring. Gjennom en stadig større portefølje av moderne e-læringkurs og webinar reduserer vi våre egne fotavtrykk, så vel som våre kunders. Når vi likevel må reise, klimakompenseres våre flyreiser, slik at avtrykkene vi selv setter, bidrar til å kutte miljøavtrykk andre steder.

Trainorfolk spiller hverandre gode

Trainorfolk spiller hverandre gode


Vi er så gode som vi er på grunn av folka våre. I flere tiår har vi tiltrukket oss skarpe hoder, innovative sjeler og kreative tenkere. Og de aller fleste blir lenge. Det er fordi vi jobber aktivt med arbeidsmiljø, kultur og helse. Vi tror at når man trives og har det gøy på jobb, yter man bedre og produserer mer. At god balanse mellom jobb og fritid holder stressnivået i sjakk og gjør at folk orker mer, holder seg friske og står lengre i jobb. Trainorfolk respekterer hverandre, bryr seg om hverandre og spiller hverandre gode.

Trainorfolk spiller hverandre gode

Trainorfolk spiller hverandre gode

Vi er så gode som vi er på grunn av folka våre. I flere tiår har vi tiltrukket oss skarpe hoder, innovative sjeler og kreative tenkere. Og de aller fleste blir lenge. Det er fordi vi jobber aktivt med arbeidsmiljø, kultur og helse. Vi tror at når man trives og har det gøy på jobb, yter man bedre og produserer mer. At god balanse mellom jobb og fritid holder stressnivået i sjakk og gjør at folk orker mer, holder seg friske og står lengre i jobb. Trainorfolk respekterer hverandre, bryr seg om hverandre og spiller hverandre gode.

Vi engasjerer oss sosialt og i nærmiljøet


Gjennom de siste årene har vi blant annet støttet:

 • UNICEF World Gifts: Covid-19-vaccines
 • Stiftelsen Norsk Luftambulanse
 • Kirkens Bymisjon Tønsberg
 • Sykehustrikserne, Sentralsykehuset i Vestfold
 • Revolve NTNU
 • Trio – dansekveld for psykisk utviklingshemmede i Tønsberg
Vi engasjerer oss sosialt i lokalsamfunnet
Vi engasjerer oss sosialt i lokalsamfunnet

Vi engasjerer oss sosialt og i nærmiljøet

Gjennom de siste årene har vi blant annet støttet:

 • UNICEF World Gifts: Covid-19-vaccines
 • Stiftelsen Norsk Luftambulanse
 • Kirkens Bymisjon Tønsberg
 • Sykehustrikserne, Sentralsykehuset i Vestfold
 • Revolve NTNU
 • Trio – dansekveld for psykisk utviklingshemmede i Tønsberg
Ingeniører uten grenser

Stolt medlemsbedrift


Gjennom vårt medlemsskap støtter vi Ingeniører uten grenser Norge i deres visjon om «Teknologi og ingeniørkompetanse for en bærekraftig og rettferdig verden». Vi er stolte av å bidra i arbeide med å nå FNs bærekraftsmål, og oppfordrer flere bedrifter til å bli med!

Stolt medlemsbedrift

Gjennom vårt medlemsskap støtter vi Ingeniører uten grenser Norge i deres visjon om «Teknologi og ingeniørkompetanse for en bærekraftig og rettferdig verden». Vi er stolte av å bidra i arbeide med å nå FNs bærekraftsmål, og oppfordrer flere bedrifter til å bli med!

En hjelpende hånd til Ukraina


Det er lett å føle seg maktesløs i en verdenssituasjon som denne. Selv om ingen kan gjøre alt, kan alle gjøre noe. Vi har donert kr 500,- pr ansatt i Trainor Group til Røde Kors sitt humanitære arbeid i Ukraina, noe som resulterte i nesten 50 000,- til livsviktig nødhjelpsarbeid. Vi oppfordrer flere til å bidra med det de kan. Det enkleste er å gjøre det her: https://www.rodekors.no/stott-arbeidet/gi-en-gave/nodhjelp-til-ukraina/

En hjelpende haand til Ukraina

Bilde: Elena Mozhvilo fra Unsplash

En hjelpende hånd til Ukraina

Det er lett å føle seg maktesløs i en verdenssituasjon som denne. Selv om ingen kan gjøre alt, kan alle gjøre noe. Vi har donert kr 500,- pr ansatt i Trainor Group til Røde Kors sitt humanitære arbeid i Ukraina, noe som resulterte i nesten 50 000,- til livsviktig nødhjelpsarbeid. Vi oppfordrer flere til å bidra med det de kan. Det enkleste er å gjøre det her: https://www.rodekors.no/stott-arbeidet/gi-en-gave/nodhjelp-til-ukraina/

T cut 3

Bærekraft er et stort begrep, det rommer mye og målet kan lett forsvinne i svada og gode intensjoner. Derfor jobber vi hver dag med å bryte det ned i konkrete tiltak og identifisere områder der vi kan gjøre en forskjell. Å merke engasjementet blant våre ansatte, ideene til forbedringer og motet og viljen til å utfordre seg selv og hverandre for å nå større mål, gjør meg stolt hver dag.

Eva Nordskog
Eva Nordskog Head of Communications, HR and ESG

Våre mål

Miljø

 • Minimere utslipp av klimagasser ved å redusere jobbreiser i forbindelse med opplæring, kurs- og møtevirksomhet
 • Betydelig redusere risikoen for hendelser med miljøfarlige konsekvenser
 • Redusere fotavtrykk ved energieffektivisering, resirkulering og incentiver for grønnere transportvalg
ESG
ESG

Miljø

 • Minimere utslipp av klimagasser ved å redusere jobbreiser i forbindelse med opplæring, kurs- og møtevirksomhet
 • Betydelig redusere risikoen for hendelser med miljøfarlige konsekvenser
 • Redusere fotavtrykk ved energieffektivisering, resirkulering og incentiver for grønnere transportvalg
Trainor Norge, Trainor Sverige, Lagbilde
Trainor Norge, Trainor Sverige, Lagbilde

Sosialt

 • Sunn balanse mellom arbeid og privatliv
 • Høy jobbtilfredshet og glade medarbeidere
 • Støtte opp under nærmiljøtiltak og sosiale formål

Sosialt

 • Sunn balanse mellom arbeid og privatliv
 • Høy jobbtilfredshet og glade medarbeidere
 • Støtte opp under nærmiljøtiltak og sosiale formål

Forretningsetiske forhold

 • Formelt og gjennom handling fremme inkludering og mangfold på arbeidsplassen
 • Iverksette og kommunisere beste praksis AML, ABC og etiske retningslinjer
 • Fremme politikk for likestilling og like muligheter for ansatte
Forretningsetiske forhol
Forretningsetiske forhol

Forretningsetiske forhold

 • Formelt og gjennom handling fremme inkludering og mangfold på arbeidsplassen
 • Iverksette og kommunisere beste praksis AML, ABC og etiske retningslinjer
 • Fremme politikk for likestilling og like muligheter for ansatte
Finance team
Finance team

Åpenhetsloven

Trainor arbeider aktivt for å sikre grunnleggende menneske- og arbeidsrettigheter både i vår egen virksomhet og hos våre leverandører. Åpenhetsloven har som formål å sikre allmennheten innsyn i hvordan virksomheter jobber med disse temaene.

Åpenhetsloven

Trainor arbeider aktivt for å sikre grunnleggende menneske- og arbeidsrettigheter både i vår egen virksomhet og hos våre leverandører. Åpenhetsloven har som formål å sikre allmennheten innsyn i hvordan virksomheter jobber med disse temaene.

FNs bærekraftsmål

Trainor anerkjenner og forplikter oss til å aktivt jobbe for FNs bærekraftsmål. De åtte bærekraftsmålene vi bidrar mest på er:

God helse og velvære
Kvalitetsutdanning
Rimelig og ren energi
Anstendig arbeid og økonomisk vekst
Industri, innovasjon og infrastruktur
Ansvarlig forbruk og produksjon
Klimatiltak
Partnerskap for målene
Eva Nordskog
KONTAKT OSS FOR MER INFORMASJON

Eva Nordskog

Head of Communications, HR and ESG

eva.nordskog@trainor.no

+47 908 75 544