SLIK JOBBER VI MED ÅPENHETSLOVEN

ÅPENHETSLOVEN

Trainor stiller strenge krav til våre leverandører/forretningspartnere og deres underleverandører. Vi jobber systematisk med hele verdikjeden for å fremme grunnleggende menneske- og arbeidsrettigheter, anti-korrupsjon og en bærekraftig fremtid. Det gjennomføres kontinuerlig aktsomhetsvurdering av leverandører og nye leverandører må signere Trainors Suppliers Code of Conduct.

Redegjørelse fra Trainor

Nedenfor er en kort redegjørelse av hvordan Trainor jobber med åpenhetsloven og våre leverandører/forretningspartnere:

1. Krav til leverandører/forretningspartnere

Alle leverandører/forretningspartnere av Trainor må følge retningslinjene som er beskrevet i vår Suppliers Code of Conduct. Dokumentet beskriver Trainor sine krav angående grunnleggende menneske- og arbeidsrettigheter, anti-korrupsjon, bærekraft og informasjonssikkerhet.

2. Aktsomhetsvurdering

Trainor benytter spesifikke kriterier for å kartlegge og vurdere våre leverandører og forretningspartnere. Ved behov sender vi ut leverandørundersøkelser, og vi kan kreve innsyn i deres prosedyrer, sertifiseringer og etterspørre relevant dokumentasjon. Gjennom aktsomhetsvurderingen har vi ikke avdekket forhold vi mener gir vesentlig risiko for brudd på grunnleggende menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold.

For leverandørundersøkelsene som vi har sendt ut, har vi basert på svarene vært i stand til å parkere de risikoene vi har identifisert. Det er noen leverandører/forretningspartnere hvor vi foreløpig ikke fått tilbakemelding på vår undersøkelse. Vi vil fortsette dialogen med disse leverandørene/forretningspartnerne å vurdere vårt videre samarbeid dersom disse leverandørene/forretningspartnerne ikke gir tilbakemelding.

3. Forebygging

Dersom vi oppdager leverandør/forretningspartnere med høy risiko for brudd på vår Suppliers Code of Conduct tar vi kontakt med aktuell leverandør. Vi kommuniserer våre retningslinjer, går i dialog med leverandøren og vurderer vårt videre samarbeid.

4. Oppfølging

Hvis det etter dialog med leverandør/forretningspartner etableres tiltak følges dette opp av Trainor. Vi deltar aktivt i prosessen, involvere relevante ansatte og sørge for at tiltaket blir gjennomført. Dersom tiltakene ikke fører til noen endring, vil vi vurdere det videre samarbeidet med leverandøren/forretningspartneren.

Kontakt oss

Spørsmål knyttet til åpenhetsloven kan sendes til post@trainor.no