Sikkerhetskort.no - Jørn

Den trygge måten å gjøre det på

Sikkerhetskort.no er en trygg og effektiv måte å administrere sikkerhetskort, nøkler, tilganger og dokumentasjon. Løsningen er utviklet av Trainor i samarbeid med EnergiNorge.

Oversikt over nøkler og sikkerhetskort

Nøkkelhåndtering med full utlånshistorikk, samt fullstendig oversikt over alle sikkerhetskort og deres status, gir økt sikkerhet og kontroll.

Oversikt over nøkler og sikkerhetskort
Hafslund Logo

Vi hadde behov for et godt system for håndtering av sikkerhetskort og nøkler. Sikkerhetskort.no ivaretar dette på en god måte.

Hafslund Nett
Oversikt over nøkler og sikkerhetskort

Se hvem som har tilgang til hvilke anlegg

Oversiktsbilde på personell viser hvilke kurs de har gjennomført, sikkerhetskortene de har og utlånte nøkler. På den måten kan du sørge for at den eller de du gir tilgang til et anlegg, har kompetanse og kunnskap som kreves for å faktisk være der.

Til nytte for dine ansatte

Enten du skal administrere tilganger eller utføre oppdrag, er det godt å vite at det finnes et sikkert system i bakhånd. Godt for både faglig ansvarlig, oppdragsgiver og utførende fagperson.

Mennesker i møte
Sikkerhetskort Jørn foran PC

Til glede for innleid hjelp

Enkelt å gi tilgang til innleid personell eller entreprenører, samt å få kontroll over lovpålagt kompetanse og repetisjonskrav. Både for eget og innleid personell.