Beregning av spenningsfall

Spenning UN
Antall faser
Ledermateriale
Tverrsnitt kabel (mm2)
Kabellengde (m) *
Strøm (A) *
Cos phi *

I denne kalkulatoren kan du på enkel måte beregne antatt totalt spenningsfall i kabler, og få en indikasjon på antatt prosentvis spenningsfall i en installasjon.

I beregningen er standardverdien for resistivitet satt til 0.0175 ohm*mm2/m for kobber (cu), alternativt 0,029 ohm*mm2/m for aluminium (al).

Kalkulatoren er bare ment som et enkelt verktøy for å vurdere spenningsfallet, og erstatter på ingen måte kravet om beregning og dokumentasjon av et elektrisk anlegg med anerkjente metoder. Trainor påtar seg intet ansvar for bruken av resultatene fra kalkulatoren.