Prosjektledere

For å få optimalt utbytte av e-læringskurs for dine ansatte er det viktig å hele tiden ha kontroll på læringsmål, fagspesifikke utfordringer, målgruppe og budsjett. Dette har våre prosjektledere lang erfaring med. De vil være bindeleddet mellom kunde og utviklingsteamet for å kvalitetssikre sluttproduktet.

Manusforfattere

Som manusforfatter i Trainor er det ikke nok å bare være flink med ord. Våre manusforfattere har i tillegg lang og relevant yrkeserfaring på mange tekniske områder og kan raskt sette seg inn i nye temaer på blant annet elektro, HMS, automasjon og interne instrukser.

Designere

Trainor har egen designavdeling som stadig utfordrer og utvikler rammene for effektiv visuell kommunikasjon. Teamet består av folk med bakgrunn fra TV/film, interaksjonsdesign, animasjon og grafisk design. Dette gjør oss både fleksible og treffsikre når det gjelder å skape engasjerende og brukervennlig innhold i våre kurs.

Designere

3D

Mange av våre kurs innen sikkerhet omhandler farlige og vanskelig tilgjengelige arbeidsplasser som gjør det utfordrende å skaffe godt underlagsmateriale. Våre dyktige 3D-designere løser dette ved at de kan lage alt fra enkle verktøy til høydetaljerte oljeplattformer i 3D. I tillegg settes 3D-modellene inn i en spillmotor som gir et realistisk og gjenkjennbart miljø for brukerne. Et eksempel på dette er DI-kursene vi har laget for Hafslund.

Virtual Reality

Virtual Reality er en teknologi i startgropa og er i dag mest fokusert rundt spill og opplevelser. Vi tror VR kan være en ‘game changer’ innen opplæring og har derfor bygget vårt eget VR-studio hvor vi forsker på hvordan denne teknologien kan best rettes mot brukere med spesielle opplæringsbehov.

Ta kontakt så gir vi gjerne en demo i vårt VR-studio.

VR Elkomp 2019

Filmproduksjon

Med både produksjonsutstyr og kompetanse på huset gjør vi også filmproduksjon. Det kan være en presentasjonsfilm til en konferanse eller en reklamefilm for ditt nye e-læringskurs. Vi kan også bistå med publisering og distribusjon i etterkant. Ta for eksempel en titt på filmen vi lagde for å fortelle hvem vi er og hva vi gjør.

Utviklingsprosessen

For å utvikle et kurs med høyest mulig kvalitet er det viktig at du som kunde er involvert i utviklingsprosessen. Våre fagfolk gjør jobben, men dere er viktige støttespillere underveis. Vår utviklingsprosess er kvalitetssikret av NEMKO i forbindelse med vår ISO:9001 sertifisering. I hovedtrekk foregår utviklingen på følgende måte:

 • Oppstartsmøte med dere og oss
 • Dere sender oss faglig underlag
 • Vi skriver et disposisjonsmanus som inneholder kapitler og trinn i kurset
  • Hvert trinn inneholder en kort beskrivelse og estimert varighet
 • Dere kvalitetssikrer disposisjonsmanuset og sender kommentarer til oss
 • Vi skriver produksjonsmanus
 • Dere kvalitetssikrer produksjonsmanuset og sender kommentarer til oss
 • Vi sender dere en bildeliste over bilder vi trenger
 • Vi sender dere en designmal for godkjenning
 • Vi produserer selve kurset
 • Vi sender de første trinnene til dere for godkjenning
 • Når kurset er ferdig kjører dere igjennom kurset og sender kommentarer til oss
 • Vi retter kurset i henhold til deres kommentarer
 • Dere kjører igjennom kurset for å sikre at alle kommentarer er implementert
 • Kurset publiseres på trainor.no eller i deres portal

Ta kontakt hvis du har spørsmål, vil se mer av det vi har produsert eller ønsker et møte.

Publisert 08/02-2016 14:43

Vimeo og YouTube kan du se flere eksempler på det vi har produsert.