Innkommende spørsmål og svar:

Med tanke på sensorer og varig merking (ikke klistremerker), må disse da ha et metallskilt? Fra når gjelder dette kravet og er dette et særnorsk krav?

Det står ingenting om at det må være metallmerkeskilt, men de tar opp at “selvklebende merker” er et eksempel på “ikke varig” merking. De åpner og opp for at man ved slik merking kan beskrive begrensninger I bruksanvisningen, som for eksempel plassering av produktet.

Utdrag fra skrivet:

“Markedsdeltakerne plikter å sikre at ATEX-produkter som gjøres tilgjengelig på markedet, er forsynt med lett leselig og varig merking tilpasset den forutsatte bruken. Eventuelle bruksbegrensninger skal beskrives i bruksanvisning, jf. FUSEX § 5, jf. vedlegg II, punkt 1.0.6. Dette omfatter også eventuelle begrensninger ved plasseringen av produktet”.

Vil et trafolyte eller rustfritt typeskilt festet med tape eller lim gå under varig merking, eller må det mekanisk festes ved sveis eller skrue/bolt?

Det sier de ingenting om, med det er viktig at festingen av merkeskiltet ikke forringer beskyttelsesmetoden, ved at man for eksempel borer hull, eller bruker lim på plast som kan påvirke slagfasthet.

Produsenter i utlandet vil jo ikke forholde seg til slike særnorske krav om metallskilt, dvs man kan da ikke bruke mesteparten av all instrumentering?

IEC 60079-14:2013 stiller krav til at den som velger Ex utstyr må velge utstyr som er tilpasset de ytre påvirkningene utstyret kan utsettes for i pt. 5.9. I skrivet fra DSB/ Ptil/ Arbeidstilsynet stiller de krav til at leverandører oppgir eventuelle begrensninger i bruksanvisning, også om merkeskiltet.

Utdrag fra skrivet:

“Markedsdeltakerne plikter å sikre at ATEX-produkter som gjøres tilgjengelig på markedet, er forsynt med lett leselig og varig merking tilpasset den forutsatte bruken. Eventuelle bruksbegrensninger skal beskrives i bruksanvisning, jf. FUSEX § 5, jf. vedlegg II, punkt 1.0.6. Dette omfatter også eventuelle begrensninger ved plasseringen av produktet”.

Merking e-læringskurs finner du her:

Webinaropptak

Her kan du se opptak av webinaret som ble avholdt 8. april 2021.

Sverre Isaksen
KONTAKTPERSON

Sverre Isaksen

Seniorinstruktør - Trainor Elsikkerhet AS

E-post: sverre.isaksen@trainor.no

Telefon: +47 984 30 869