På webinaret ble det stilt flere spørsmål om spesifikke gasser. Vi gjengir noen av dem her.

Innkommende spørsmål og svar:

Hvilke krav er det i sone 2? Varme-/ kjølemaskin med ammoniakk som kjølevæske. Det ser ut som ammoniakk ligger i Gruppe 1?

Ammoniakk NH3 CAS No. 7664-41-7 Tetthet i forhold til luft: 0,59 (Lett gass) Gassgruppe IIA, T-Klasse T1 LEL 15% UEL 33,6%

Hvilke krav gjelder for lading av elektriske gaffeltrucker? Selve ladere ser ikke ut til å være EX-utformet, åpne kontaktorer osv

Tilkobling/ Frakobling vil utgjøre en potensiell tennkilde og skal ikke utføres uten bekreftet gassfritt område.

Hva med lagring av klor og svovelsyre i det tekniske rommet til bassenget? Skulle det være lagret i et eget rom?

Kjenner ikke til dette i detalj, men klor og svovelsyre blandet kan antageligvis skape en kjemisk reaksjon, ta gjerne kontakt med kjemiker for å finne ut hva som eventuelt dannes av gass. Det kan også være lurt å bruke internkontrollsystemet til å vurdere / dokumentere farene med å ha dem lagret, og eventuelt vurdere tiltak.

Webinaropptak

Her kan du se opptak av webinaret som ble avholdt 20. mai 2021.

Sverre Isaksen
KONTAKTPERSON

Sverre Isaksen

Seniorinstruktør - Trainor Elsikkerhet AS

E-post: sverre.isaksen@trainor.no

Telefon: +47 984 30 869