Innkommende pørsmål og svar:

Er det en aktiv kontroll i løsningen som følger opp at personen har gyldig sikkerhetskort til aktuelt anlegg med gyldig adgang? Hva skjer eventuelt dersom personen pt. ikke har gyldig sikkerhetskort med adgang?

For å kunne melde seg inn via løsningen nå en ha et gyldig og aktivt sikkerhetskort, men hvilke kryss en har tar vi ikke hensyn til. Det vil fortsatt være den til enhver tid gjeldene instruks som avgjør om en kan gå inn eller ikke i et anlegg.

Vil denne app-løsningen kunne erstatte eksisterende SMS-løsninger?

Denne løsningen kan erstatte eksisterende løsninger for Inn- og utmeldinger. I enkelte tilfeller kan den også leve parallelt med f.eks. SMS løsninger. Dette avhenger av kundens ønsker og de mulighetene som finnes i eksisterende løsningene.

Er det noe tilleggskost til denne tjenesten?

Inn- og utmelding er en tilleggstjeneste til Sikkerhetskort.no, kostnaden vil være avhengig av bruken. Ta kontakt for et tilpasset tilbud.

Hvordan fungerer dette mot Powel DMS - driftkontrollsystem? Får man en liste over hvor folk er innmeldt? Hva koster løsningen i seg selv, og hva koster det å få det inn i DMS?

Som alltid vil data fra Sikkerhetskort.no kunne deles med andre system, deriblant driftskontrollsystem. Dataene er altså tilgjengelige, men det må ofte en tilpassing til fra leverandør til for å få dette inn andre steder. Det beste svaret er å ta kontakt med leverandøren og forhøre seg om hvordan dette er mulig å få til.

Del gjerne vår informasjonsside for restAPI med deres leverandør. www.sikkerhetskort.no/rest , her finnes god informasjon. Bruken av APIet er selvfølgelig sikret og det kreves en egen tilgang for å ta den i bruk.

Kan løsningen også benyttes til inn- og utmelding til steder som ikke krever sikkerhetskort?

Løsningen er i utgangspunktet laget med tanke på elektriske anlegg som krever sikkerhetskort, men vil også kunne brukes til andre inn- og utmeldinger. Det utstedes da et «sikkerhetskort» til personellet, men da uten de tradisjonelle kryssene på kortene.

Trond Løfquist
KONTAKT OSS FOR MER INFORMASJON

Salgskontakt - Trainor Elsikkerhet AS