HMS for vannkraft

1c03c4cc-3d5d-4b11-8838-f5f83770b9f7-vann1.jpg
0bb6e879-eddc-44bd-bc0d-be21369557dd-vann2.jpg
22074618-093a-4e31-869d-999254bada2f-vann3.jpg
aff444a0-253e-47ae-a467-ae460f51a0cf-vann4.jpg
Dette kurset gir personell en innføring i vannkraft og fjernvarme sin HMS-virksomhet, og bevisstgjøre hver enkelt i forhold til risikofylt arbeid og potensielt farlige situasjoner.

Teknisk informasjon

Kursnavn : HMS for vannkraft
Kursmanual : Nei
Type : E-læring
Varighet : 45 minutter
Språk: Norsk
Leverandør: Trainor

Systemkrav

Dette kurset kan kjøres på datamaskin, nettbrett og mobiltelefon. For håndholdte enheter anbefaler vi at du befinner deg på et trådløst nettverk. Det stilles ikke krav til flash for å ta dette kurset.

Anbefalt hastighet på linjen er minimum 1.5 Mbps. Dersom du opplever problemer med kurskjøring, anbefaler vi at du forsøker nettleseren Google Chrome.

Betingelser

Mva kommer i tillegg. Se alminnelige betingelser for e-læringskurs.

Målsetning

Gi personell en innføring i vannkraft og fjernvarme sin HMS-virksomhet, og bevisstgjøre hver enkelt i forhold til risikofylt arbeid og potensielt farlige situasjoner.

Målgruppe

Personell som jobber ved eller på anlegg i regi av vannkraft og fjernvarme.

Kurset inneholder disse emnene

  • Ansvar og rutiner
  • Adgang til vannkraft- og fjernvarmeanlegg
  • Risikovurdering og forebyggende tiltak
  • Risikofylt arbeid
  • Beredskap, brann og rømning
  • Styringssystem