Lede – DI for skogryddere

Driftsleders instrukser for skogryddere er utviklet for Lede og Føre.

Teknisk informasjon

Kursnavn : Lede – DI for skogryddere
Kursmanual : Nei
Type : E-læring
Estimert varighet : 30 minutter
Språk: Norsk
Leverandør: Trainor

Systemkrav

Dette kurset kan kjøres på datamaskin, nettbrett og mobiltelefon. For håndholdte enheter anbefaler vi at du befinner deg på et trådløst nettverk. Det stilles ikke krav til flash for å ta dette kurset.

Anbefalt hastighet på linjen er minimum 1.5 Mbps. Dersom du opplever problemer med kurskjøring, anbefaler vi at du forsøker nettleseren Google Chrome.

Betingelser

Mva kommer i tillegg. Se alminnelige betingelser for e-læringskurs.

Målsetning

I Driftsleders instrukser for Leder For Sikkerhet (LFS) for skogrydding er det samlet funksjons- og arbeidsinstrukser som beskriver hvordan man skal forholde seg for å unngå skader forårsaket av strømgjennomgang og lysbue når det foretas skogrydding nær ved kraftledninger. Etter endt kurs skal deltakeren ha en bevisst holdning til faremomentene ved skogrydding nær ved kraftledninger.

Målgruppe

Alle som skal utføre skogrydding i Ledes høyspenningsanlegg. Driftsleders instruks er gyldig for alle høyspenningsanlegg som Lede har ansvaret for. Dette gjelder både regional- og distribusjonsnett.

Kurset inneholder disse emnene

 • Informasjon fra konserndirektør i Lede
 • Generell info fra Lede
 • Roller ved arbeid på eller nær ved elektriske anlegg
 • Rapportering av hendelser
 • Krav for utstedelse av sikkerhetskort
 • Introduksjon til linjerydding og bredding av linjetrase
 • Instruks for LFS ved skogrydding: Generelle bestemmelser
 • Instruks for LFS ved skogrydding: Før arbeidet starter
 • Instruks for LFS ved skogrydding: Valg av sikringstiltak
 • Skogrydding som krever utkobling: Før arbeidet starter
 • Skogrydding som krever utkobling: Når arbeidet er ferdig
 • Avbrutt arbeid
 • Spesielle forhold ved maskinell rydding og bredding
 • Nødsituasjon: Maskin i kontakt med anlegg
 • Hendelse: Linjerydder feilberegner treets høyde
 • Sluttest

Relaterte kurs