ATEX Ptil §78 OPPHEVETATEX Ptil §78 OPPHEVET

ATEX Ptil §78 OPPHEVET

ATEX Per
ATEX Per

Hei

ATEX var vist til I innretningsforskriften §78, men den ble opphevet ved forskrift 26. april 2019. Antar at det fortsatt er krav til ATEX for offshore installasjoner, men hvor er det hjemlet I Ptil sitt regelverk nå? 

Re: ATEX Ptil §78 OPPHEVET

Re: ATEX Ptil §78 OPPHEVET
Rune Øverland
Forumleder

Hei ATEX Per,

Tusen takk for spørsmålet, og din interesse for faget.

 

1. Forskrift om utstyr og sikkerhetssystem til bruk i eksplosjonsfarlig område

ATEX-direktivet (FUSEX) gjelder i beste velgående for petroleumsvirksomheten, selv om § 78 er opphevet i Ptil's Innretningforskrift.

Virkeområdet [§ 2, punkt (3)] for Forskrift om utstyr og sikkerhetssystem til bruk i eksplosjonsfarlig område er nå utvidet til også å omfatte petroleumsvirksomhet på norsk kontinentalsokkel.

https://lovdata.no/forskrift/2017-11-29-1849/§2

ATEX og FUSEX

 

2. Hjemling

ATEX-direktivet (FUSEX) er nå ikke direkte hjemlet i Ptil's HMS-regelverk, men i den mer generelle FUSEX.

Nå kan du ta mange av våre klasseromskurs som webinar på nett.
Interaktivt og med instruktør.

Trainor AS fraskriver seg ethvert ansvar for hendelser og skader, herunder følgeskader som måtte oppstå som følge av feiltolking av innholdet i eller feil i innholdet i dette fagforumet eller i de interaktive kurs det er forbindelse til.

Vi beklager! Trainor.no støtter dessverre ikke lenger eldre versjoner av Internet Explorer.

Oppgrader til en nyere versjon her eller bytt nettleser, feks. til Google Chrome.

For mer informasjon eller hjelp, kontakt oss.

Trainor behandler personopplysninger og benytter cookies. Les mer her.
nor