Logg inn

for å få tilgang til dine kurs, sikkerhetskort og mye annet.

Logg inn

for å få tilgang til dine kurs, sikkerhetskort og mye annet.

Arbeid på EX-i, Varmt arbeid klasse B?

Arbeid på EX-i, Varmt arbeid klasse B?

Per Inge Hansen
Per Inge Hansen

Er det å legge inn knivkontakter på EX-I/egnesikkert utstyr å regne som varmt arbeid klasse B:

"Hot work class B in classified areas is classified as:

Work with equipment that constitutes a potential ignition source and that in the event of a fault or malfunction may constitute an effective ignition source which may ignite an explosive atmosphere, i.e. equipment that does not have a sufficient surface temperature and/or does not give off sparks, an open flame or electric arc, or in any other way release sufficient energy to ignite an explosive atmosphere or flammable liquid during normal use, but which when used incorrectly or in the event of a fault or malfunction may constitute an effective ignition source."

Re: Arbeid på EX-i, Varmt arbeid klasse B?

Re: Arbeid på EX-i, Varmt arbeid klasse B?
Sverre Isaksen
Forumleder

Ja, så lenge det er på den egensikre siden av loopen, Ex i kretser er designet for å ikke kunne gi nok energi i en gnist ved kortslutning eller brudd.

Trainor Elsikkerhet AS fraskriver seg ethvert ansvar for hendelser og skader, herunder følgeskader som måtte oppstå som følge av feiltolking av innholdet i eller feil i innholdet i dette fagforumet eller i de interaktive kurs det er forbindelse til.

Ex grunnleggende (E-læring)

Lær å jobbe sikkert i eksplosjonsfarlige områder. Kurs for elektro-, automasjons- og annet personell.

Les mer

IECEx- og ATEX-merking av elektrisk utstyr (E-læring)

Etter gjennomført kurs skal deltakeren ha fått god innsikt i hvordan elektrisk utstyr Ex-merkes, og hva alle merkingene betyr. Videre skal deltakeren kunne skille mellom forskjellige typer merkinger, og kunne ta gode avgjørelser ved valg av utstyr til bruk eller installasjon i et eksplosjonsfarlig område.

Les mer

IECEx-merking av elektrisk utstyr (E-læring)

Etter gjennomført kurs skal deltakeren ha fått god innsikt i hvordan elektrisk utstyr Ex-merkes, og hva alle merkingene betyr. Videre skal deltakeren kunne skille mellom forskjellige typer merkinger, og kunne ta gode avgjørelser ved valg av utstyr til bruk eller installasjon i et eksplosjonsfarlig område.

Les mer

Sikker adferd i eksplosjonsfarlige områder (E-læring)

Lær deg å jobbe trygt og sikkert i Ex-områder. Myndighetene stiller krav til dokumentert opplæring i eksplosjonsvern for alle som skal inn i et Ex-område.

Les mer

Ex grunnleggende oppdatering (Klasserom)

Du som jobber med elektriske installasjoner i eksplosjonsfarlige områder må jevnlig oppdatere kunnskapen din. I dette kurset får du påfyllet du trenger.

Les mer

Ex vedlikehold (Klasserom)

Påbygningskurs for elektrikere og automatikere som skal vedlikeholde Ex-installasjoner. Kurset krever grunnleggende Ex-kunnskap.

Les mer
nor